Bewoners Zuidoost positief over hun stadsdeel

Iamsterdam

Bewoners uit Zuidoost zijn positiever over hun stadsdeel dan in 2018. Zo wordt het vele groen het meest geprezen. Wel associëren ze, net als Amsterdammers, die niet in Zuidoost wonen, het stadsdeel steeds meer met criminaliteit en onveiligheid. Dat is voor beide groepen in 2020 het belangrijkste probleem.

De afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam deed voor de zesde keer op rij onderzoek naar het imago van stadsdeel Zuidoost. Bij het onderzoek, dat is uitgevoerd in 2020 onder ruim 1.200 respondenten, zijn twee doelgroepen betrokken: bewoners uit Zuidoost en Amsterdammers die niet in Zuidoost wonen.

Multicultureel

Daarbij zijn enkele opvallende verschillen tussen deze twee groepen. Zo associëren bewoners uit Zuidoost hun stadsdeel het vaakst met een positieve omgeving (35%), multicultureel (21%) en thuis voelen (21%). Terwijl Amsterdammers, die niet in het stadsdeel wonen, Zuidoost het vaakst associëren met de Bijlmer (21%), multicultureel (15%) en flats (14%). Zowel bewoners als Amsterdammers, die niet in Zuidoost wonen, associëren Zuidoost weer iets vaker met criminaliteit dan in 2018.

Gematigder

Uit het onderzoek van 2018 kwam nog naar voren dat het imago van Zuidoost vooruit was gegaan. Bewoners en bezoekers waren positiever en de associaties met criminaliteit en onveiligheid waren afgenomen. De meting van 2020 laat zien dat deze positieve ontwikkeling zich niet volledig heeft doorgezet. Ook bij de meningen rondom Zuidoost als (toekomstige) woonlocatie zijn de resultaten uit 2020 gematigder dan in de voorgaande meting. Hoewel de meerderheid van de respondenten vindt dat Zuidoost vooruit is gegaan als woongebied, is die meerderheid kleiner dan in 2018.

Winkelaanbod kan beter

Amsterdamse bezoekers komen vaak om te winkelen in Zuidoost, maar het winkelaanbod kan beter. Ook over het horeca-aanbod heerst ontevredenheid. Onder bewoners is de ontevredenheid over het horeca- en winkelaanbod nog groter dan onder bezoekers. Hier moet wel de kanttekening bij worden gemaakt dat het onderzoek is gedaan tijdens de coronamaatregelen en de horeca en de meeste winkels tijdelijk waren gesloten.

Meest geprezen om het vele groen

Zuidoost wordt het meest geprezen om het vele groen. Bezoekers van buiten het stadsdeel zoeken het stadsdeel steeds meer op voor recreatie. Om de positieve verwachtingen over de ontwikkeling van het stadsdeel in te lossen, zal Zuidoost dit sterke punt moeten vasthouden en tegelijkertijd de positie van het stadsdeel op het vlak van veiligheid, horeca en winkelaanbod en wonen moeten versterken.

Met masterplan werken aan verdere verbeteringen

Gemeente Amsterdam en het stadsdeel onderkennen de problemen in Zuidoost en hebben inmiddels met bewoners, politie, het OM, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een alliantie gesloten. Deze alliantie wil met een masterplan de komende 20 jaar werken aan verdere verbeteringen in het stadsdeel. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing is daar nauw bij betrokken: “We zijn op weg. Nodig ook omdat Zuidoost flink doorgroeit. Tot 2040 komen er zo’n 39.000 woningen bij. We willen dat onze bewoners mee profiteren van deze groei. Minstens zo belangrijk is dat jongeren – en anderen – opgroeien in een veilig stadsdeel, met goed onderwijs, betaalbare woningen, voldoende banen én ruimte om te ontspannen in het mooie groen, waar Zuidoost bekend om staat.”

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK