Bewoners uit Amsterdam Zuidoost krijgen voorrang verhuur appartementen

Certitudo Capital geeft bewoners uit Amsterdam Zuidoost voorrang bij de verhuur van de appartementen in Trinity Buildings in Amsterdam. De Trinity Buildings, gelegen aan de Pietersbergweg 1-55 in Amsterdam voorziet bij oplevering in 133 appartementen waarvan 25 procent gereserveerd is voor bovengenoemde doelgroepen.

Cohesie in Zuidoost
Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds wordt hiermee een brug geslagen tussen de verschillende kanten van het spoor, waardoor meer cohesie in de nieuwste stadswijk van Amsterdam Zuidoost zal ontstaan. Een wijk die zich karakteriseert als een hechte gemeenschap, waar veel families wonen. Certitudo Capital wil dit karakter met de transformatie van Amstel III in stand houden door woningzoekenden naar een sociale of middeldure huurwoning de mogelijkheid te bieden in hun eigen stadsdeel te blijven wonen.

“Een voorkeursbehandeling is in het belang van de buurtbinding,” stelt Dirk de Jager, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost. “Neem Zuidoost. Daar voelen mensen zich betrokken bij elkaar. Daar hebben zij hun familieverbanden. Die verbanden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de gemeenschap.” Tegelijkertijd worden huurders van buitenaf ook voldoende huurmogelijkheden geboden, de krapte op de woningmarkt is voor hen tenslotte net zo actueel.

Sleutelberoepen
Anderzijds wordt het huurders die een relatief groot belang hebben bij een woning in Amstel III, bijvoorbeeld doordat zij werken in het AMC of op een basisschool in Zuidoost, makkelijker gemaakt een woning te huren in een woningmarkt die uit balans is.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK