Bijlmer Pioniers: Roël Luqman

In Bijlmer Pioniers leest u de verhalen van de mensen die zich op een bijzondere wijze, in de Bijlmergeschiedenis, hebben ingezet voor de gemeenschap en de opbouw van dit stadsdeel.

 

Door Drs. MA, Graziëlla Hunsel Rivero

  

BIJLMER PIONIERS: Roël Luqman – herleeft uit de herinneringen van zijn dochter Moenira Luqman

[1970 – RIP 1999]

In 1968 kwam Roël Luqman vanuit Suriname naar Nederland om te studeren. Hij woonde in verschillende steden. Toen zijn schoonvader hem vroeg om de Hindoestaanse community bij te staan in de ontwikkeling van een moskee in Zuidoost kwam hij terug naar Amsterdam. Met de toenmalige geestelijke leider realiseerde hij de eerste soennitische moskee in Nederland genaamd Taibah. Voor Marcel la Rose was Roël  een echte volksleider die in verschillende hoedanigheden voor de rechten en de waardigheid van de gewone mens streed. Net voor zijn dood, in 1999, richtte hij met Harald Axwijk, Stida op. Met zijn heengaan verloor Moenira niet alleen haar vader, maar ook haar rolmodel. Zijn levensmotto is haar drijfveer en werkt ze met heel haar hart aan Life Skills, innovatief onderwijs, om jongeren in Amsterdam-Zuidoost in hun kracht te zetten. Met dank aan haar moeder, tante, Marcel la Rose, Hannah Belliot en Jessica Dikmoet brengt zij een beknopte ode aan deze Bijlmer Pionier.

 

STAMPIJ VOOR HET STADSDEELKANTOOR

“Joesoe en Roël waren een duo. Het zwaar activistische had Roël niet. Hij was een strateeg, had charme en was altijd goed gekleed. Hij had dat Aziatische van weken, laten bezinken en dan zakendoen.”, Hannah Belliot

“Een groep ambtenaren en zwarte politici organiseerden zich in wat men het ‘Zwart Beraad’ noemde. Mijn vader sloot zich daarbij aan. Er moest een nieuw bestuur komen met een betere afspiegeling van het stadsdeel en een betere verdeling van de financiële middelen die beschikbaar kwamen. Het lukte, maar het was zo heftig dat het landelijke aandacht trok. Deuren die gesloten bleven, trapte hij samen met zijn kameraad Joesoe letterlijk en figuurlijk open. Ik kan me nog goed herinneren hoe zij samen met anderen een wake hielden voor het oude stadsdeelkantoor. Ze branden kaarsen en maakten een hoop stampij.  Ik stond er als jong meisje bij en wist niet precies waar het over ging, maar begreep de urgentie. Deze actie is me altijd bijgebleven.”

 

OVEREENKOMSTEN

“Röel was ongeduldig en hield van snelle resultaten. Soms gebruikte hij onorthodoxe manieren om dingen voor elkaar te krijgen. Vaak als hij aanwezig was, stond hij eerst rustig in een hoek, bestudeerde iedereen, bedacht een strategie en dan dook hij ineens op.”, Jessica Dikmoet

“Deze quote over mijn vader is ook zo typerend voor mij. Ik ben ook ongeduldig. Gelukkig zegt mijn moeder altijd: “‘InnAllaha ma ‘As’sabireen’, voorwaar Allah is met de geduldige. Ik voel de passie van mijn vader, begrijp de hulpbehoefte van de bewoners in Zuidoost en zet zijn werk graag voort. Anno 2020 zijn we er nog niet en daarom heb ik vanuit deze ambitie Life Skills opgericht. Met Life Skills wil ik dat alle jongeren van 10 tot 18 jaar, ongeacht hun sociale of economische status, in gelijkwaardigheid kunnen bijdragen aan de maatschappij. We bieden ondersteuning aan jongeren voor wie het verder ontplooien van de eigen talenten na schooltijd niet vanzelfsprekend is, in de vorm van levensvaardigheden, wereldburgerschap en algemene kennis door middel van huiswerkbegeleiding, coaching, rolmodellen, trainingen en themabijeenkomsten.

De vorige Bijlmer Pionier, Henk van de Belt, stelt je de volgende vraag: 

Hoe kunnen we Zuidoost stadsdeelbreed economisch versterken?

“Zuidoost moet aantrekkelijk gemaakt worden voor het bedrijfsleven, die op haar beurt, samen met de overheid investeert in een gezond woon- en leefklimaat met meer kansen en mogelijkheden voor alle bewoners van Zuidoost. Om dit te kunnen realiseren is zelfontwikkeling een belangrijke pijler.”

WAT IS JOUW VRAAG AAN DE VOLGENDE PIONIER?

“Hoe kunnen diversiteit en inclusie bijdragen aan een gezond woon- en leefklimaat in Zuidoost?’

 

Meer informatie over Life Skills innovatief onderwijs: www.lifeskills.fun

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK