Bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost

Op het gebied van onderwijs, werk, wonen en veiligheid is er voor de bewoners van Zuidoost nog veel te verbeteren. Daarom werkt een brede maatschappelijke alliantie aan een programma voor de lange termijn: Het Masterplan Zuidoost. De eerste aanzet voor de plannen ligt op tafel, nu is het hoogste tijd voor de mening van bewoners.

Langetermijnvisie

Het Masterplan Zuidoost is een langetermijnvisie, die ernaar streeft om in 2040 voor alle bewoners van Zuidoost een beter perspectief te bieden. Eerlijke kansen in onderwijs, werk, het vinden van een woning, en meer veiligheid op straat en in huis. Alles voor een beter perspectief voor de jongeren van Zuidoost, het speerpunt van het Masterplan.

Alliantie maakt zich sterk

De partijen die zich sterk maken voor dit Masterplan hebben zich verenigd in een alliantie. Dit zijn gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, onderwijsinstellingen, werkgevers, bedrijven, politie, wooncorporaties, jeugdhulpverlening en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de voorbereiding zijn er al bewoners betrokken en is hun inbreng meegenomen in de eerste uitwerking.

Betrokken bewoners gezocht

Nu legt de alliantie de bal bij de bewoners. Wat vindt u belangrijk voor Zuidoost?
Om betrokken bewoners te vinden en hiermee in gesprek te gaan heeft de alliantie het Social Pact ingeschakeld. Het Social Pact is een samenwerkingsverband van ruim dertig formele en informele organisaties uit Zuidoost. Door het Social Pact in te schakelen wil de alliantie ook de mening van bewoners vragen die normaliter minder in beeld komen bij dit soort besluitvorming.

Online meepraten

U kunt meepraten over het Masterplan Zuidoost tijdens tien online sessies die in de maand januari worden georganiseerd: over inclusie en participatie (18e), wonen (19e), werk (20e ), onderwijs (21e) en veiligheid (25e). Bewoners die zich aanmelden, zullen ook na de online sessies nog gevraagd worden om hun mening rondom zaken uit het Masterplan!

Aanmelden of meer informatie over de online bijeenkomsten? www.socialpact.nu.

Social Pact: bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost
Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK