Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert weer op locatie

AMSTERDAM ZUIDOOST – Jongeren klaar stomen voor het financieel leven, dat begint zodra zij volwassen worden. Dat staat centraal bij het programma Cash Money Budget (CMB). CMB presenteert zich op dinsdag 19 september tijdens de volgende vergadering van de bestuurscommissie Zuidoost op locatie. Deze keer in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), Gulden Kruis 5, Amsterdam. Opnieuw van 19-21 uur. U bent van harte welkom.

Naast een presentatie van CMB zijn er ook jonge ervaringsdeskundigen van de partij. Zij zijn er voor antwoorden op vragen en nadere uitleg. Bijvoorbeeld over de goede aanpak om niet in de schulden te komen. Verder op het programma: ‘bewoners aan het woord’. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Ogen en oren van de stad
De Bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’.

Maandelijks
De Bestuurscommissie Zuidoost bestaat uit een algemeen bestuur (AB). Vanuit hun midden wordt een dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het AB houdt maandelijks een (openbare) vergadering. In de regel bestaat deze achtereenvolgens uit een beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend deel. Voortaan is dus het beeldvormende deel op locatie. De oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen worden nog wel standaard en regelmatig in de raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein gehouden. Het AB telt dertien leden. Meer weten? www.amsterdam.nl/zuidoost.

Datum: dinsdag 19 september 2017
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie : Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), Gulden Kruis 5, Amsterdam

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK