Ara Heuvel: “Jouw directe omgeving verander je met de lokale politiek.”

Met drie zetels pakte de PvdA de overwinning in Zuidoost. Fractievoorzitter Ara Heuvel vertegenwoordigt het komende termijn de belangen van de bewoners als nieuw stadsdeelcommissielid.
De weg naar drie zetels
Door de mix van mensen, de groene leefomgeving, en de jarenlange uitjes naar vrienden en familie in dit stadsdeel, verhuisde Ara vrijftien jaar geleden naar Zuidoost. Zijn interesse in de politiek is mede tot stand gekomen door de kansen die desondanks in dit stadsdeel bleven liggen. “Verandering kun je in gang zetten door een buurthuis te beginnen, of door met bewoners een club te starten en plannen in te dienen. Uiteindelijk kom je toch bij de politiek uit omdat daar beslissingen worden genomen. Veranderingen vinden nu eenmaal plaats in het machtscentrum: de grote partijen die dit al jaren doen en hun positie weten vast te houden.” Vanwege hun grote achterban én hun sociaaldemocratisch inslag besloot Ara om zich daarom aan te sluiten bij de PvdA.
Naast zijn reguliere werk bij de GGD en de gebruikelijke partijvergaderingen in de avonduren, voerde hij campagne om het vertrouwen van kiezers te winnen. Het werd een gewoonte om in zijn werkpauze op de fiets te springen en op de markt een uurtje te flyeren. “Ik wilde niks onbenut laten. Als je per keer één kiezer weet te overtuigen, dan heb je al succes.” Als lijsttrekker had Ara ook de rol van aanvoerder binnen de partij. Een belangrijke les die hij opdeed tijdens zijn voormalige voetbalcarrière kwam hierbij van pas: mensen presteren beter met een dosis zelfvertrouwen. Daarom zet hij, als leider, graag anderen in hun kracht om bij te dragen aan dit zelfvertrouwen. Eén manier is door iemand op een plek te zetten waar zijn of haar kwaliteiten worden gemaximaliseerd. “Je kunt talent hebben, maar als je geen vertrouwen krijgt vanuit jezelf of je omgeving, dan presteer je onder de maat. Dat wil niet zeggen dat je kunt negeren wat iemand verkeerd doet. Dit moet je benoemen, want anders blijft hij of zij dezelfde fout maken. Maar uiteindelijk is een mens niks zonder zelfvertrouwen.”
Opkomst
Met deze instelling werkte het PvdA-team hard om stemmen binnen te halen ondanks de beruchte lage opkomstpercentages in Zuidoost. Dit jaar bleek dit 29,9 procent te zijn. Ter vergelijking: in Nieuw-West was dit 32,6 procent en in Zuid liet 55,3 procent van de bewoners van zich horen (Bron: NH Nieuws). Amsterdammers hadden het te druk, wisten niet op wie ze moesten stemmen of hebben de brief per ongeluk weggegooid. In Zuidoost is er onder sommige bewoners ook gebrek aan kennis over hoe het stemsysteem werkt. Ara verklaart de kloof tussen de lage en hoge opkomstpercentages ook door in te zoomen op bezittingen. “Als je in Zuid woont en je hebt geld, dan wil je dat behouden. Je vecht vaak harder voor wat je al bezit. Daarentegen, als je niks hebt, is het moeilijk om je te verenigen in wat je wilt omdat de vraag zo groot is. In Zuidoost zijn er zoveel dingen waar je verandering in wilt zien waardoor je bijna murw wordt geslagen en niet meer helemaal de focus hebt op wat belangrijk is voor jou.”
Ara mist ook de invloed van ouderen op het stemgedrag van hun kinderen en kleinkinderen. Deze ‘intergenerationele overdracht’ is de afgelopen jaren sterk afgnomen. “Tussen generaties zit er een dynamiek die bepaalt hoe je tegen het leven aankijkt. Je gaat stemmen omdat je dat van huis uit mee krijgt. Vroeger stemden Surinaamse ouderen massaal. Het was bijna aan uitje. Die zijn we kwijt geraakt: de oudere kiezer is teleurgesteld geraakt in het systeem. Het is een uitdaging voor mij en het stadsdeel om hier de komende jaren mee aan de gang te gaan.”
Ara Heuvel: Armoedebestrijding staat hoog op onze lijst!
Gelijkwaardige kansen
De leden van de nieuwe stadsdeelcommissie zijn verdeeld over zeven partijen die het dagelijks bestuur zullen adviseren over de belangen van de Zuidoostenaren. Als huidige fractievoorzitter zal Ara zich hard maken voor de punten in het partijprogramma van de PvdA. Armoedebestrijding staat hoog op de lijst. “Je kunt denken dat je daar als stadsdeel weinig invloed op hebt, maar simpele oplossingen kunnen veel impact hebben. Zoals het goed isoleren van slecht geïsoleerder woningen of het aansporen van woningcorporaties om te investeren in betaalbare huur- en middensegmentwoningen.” Doordat woningcorporaties hun bezit verkopen aan particulieren en beleggers is de afgelopen vier jaar het aantal betaalbare corporatiewoningen namelijk met 10.000 gedaald. “Daarnaast zijn er nog steeds kinderen die zonder eten naar bed gaan. Dat zijn dingen die mij enorm aangrijpen.” Om Zuidoostenaren een helpende hand te bieden bij hun financiën, oppert de PvdA om budgetcoaches in te zetten, gemeentebelastingen voor mensen met een laag inkomen kwijt te schelden en meer steun te bieden aan de Voedselbank. Daarnaast juicht de PvdA het huidige programma Jongeren Schuldenvrije Start toe dat al meer dan duizend jongeren heeft geholpen met het oplossen van hun schulden zodat ze een stabiel bestaan kunnen opbouwen. “Ik vind het ook belangrijk dat jongeren hier een huis kunnen vinden. Je ziet dat ze langer thuis moeten wonen of naar een andere stad of stadsdeel moeten omdat ze hier geen plek kunnen vinden. Het kan niet zo zijn dat mensen van buiten Zuidoost die hierheen komen om te studeren de huizen wegkopen of -huren van de jongeren hier. We willen hen voorrang geven.”
Preventief fouilleren en Erotisch Centrum
Het programmaboekje rept ook over gerichte controles op wapenbezit. In het verleden is preventief fouilleren geassocieerd met etnisch profileren, ook wel: het gebruikmaken van iemands huidskleur, nationaliteit, taal of geloof bij rechtshandhaving terwijl dat niet objectief te rechtvaardigen is. “Ik heb het meegemaakt, veel zwarte mannen hebben het meegemaakt. Ik geloof dat het gaat om een kleine minderheid binnen het politiekorps, maar laten we alsjeblieft niet doen alsof het niet bestaat. Doordat je in naam van een onderzoek aangehouden wordt is het niet altijd hard te maken dat een agent racistische bedoelingen heeft. Dat maakt de discussie zo enorm lastig. Tegelijkertijd hebben we echt een probleem met jongeren die elkaar met wapens te lijf gaan. De gevolgen daarvan zijn dat ze een strafblad krijgen, de gevangenis ingaan of letterlijk moeten vechten voor hun leven.” Daarom vindt de PvdA, net als 70 procent van de bewoners van Zuidoost, dat preventief fouilleren als onderdeel van een brede aanpak een serieuze optie is om wapenincidenten terug te dringen. “Als je zonder wapens op straat loopt, dan zal de politie je, na het fouilleren, direct weer moeten laten doorlopen. Dit is wat mij betreft een kleine moeite, voor een probleem dat ons allemaal aangaat.” Wat Ara opvalt, is het gebrek aan zwarte agenten op straat. “Ik zie er bijna niet één. Als bruine of zwarte agenten jou aanspreken, kun je je daarmee identificeren omdat ze op jou lijken. Ik denk dat dat zoveel kan bijdragen. Dus als je etnisch profileren wil tegen gaan, zet dan bruine en zwarte agenten op straat.”
De discussie rondom een mogelijke locatie voor een Erotisch Centrum in dit stadsdeel heeft wat de PvdA betreft één uitkomst: niet hier in Zuidoost. Een Erotisch Centrum verbetert de positie van de sekswerkers en verzwakt de positie van criminele organisaties die zich bezighouden met mensenhandel en ondermijning. “Daar stemmen we vóór. Maar een erotische centrum draagt niet bij aan een kwetsbaar stadsdeel als Zuidoost.” Concessies over dit heikel punt ziet de PvdA niet zitten. Ondertussen zijn de coalitieonderhandelingen in volle gang.
Betrouwbare leider
Voor Ara is deze politieke richting een nieuw hoofdstuk in zijn dynamische carrière. Als fractievoorzitter krijgt hij nu de kans om verandering op stadsdeelniveau in gang te zetten en Zuidoost te helpen bij haar ontwikkeling naar een nog leefbaarder stadsdeel. Een onderdeel daarvan is het voeren van gesprekken met bewoners om hun behoeften meer in kaart te brengen. “Wat mensen tot nu toe van mij weten is dat ik mijn afspraken altijd na kom. Ik laat weleens het achterste van mijn tong zien en ik maak soms keuzes waar niet iedereen even blij van wordt, maar altijd op een respectvolle manier en dat verwacht ik ook van anderen. Als je correct met me omgaat, dan betaal ik dat ook terug. Je zult in ieder geval altijd weten wat je aan me hebt. Ik kijk erg uit naar de komende periode.”
Ara Heuvel: Geen eroscentrum in Zuidoost! Foto: Olivier Middendorp
Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK