Afval Emmeline Pankhurststraat

Al jaren speelt aan de Emmelien Pankhurststraat een probleem.
Aan deze straat is een container geplaatst die echter meer gebruikt wordt voor het dumpen
van afval zoals bouwafval, autobanden noem maar op.
Wekelijks wordt dit gemeld bij de gemeente Amsterdam. Weekend van 4-5 september was het weer raak.Met het warme weer hing er een vieze stank in de omgeving van rottend eten e.a. tot veel plezier van onze buurt meeuwen en ratten.
Zowel de gemeente als het stadsdeel dragen hier kennis van. De reiniging en handhavers
doen hun best echter niet op adequate wijze.

Bezorgde bewoner

Onjuist geplaatst afval, dumpingen van bouwafval en volle containers zorgen voor overlast. Gemeente, bewoners en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om Amsterdam schoon te houden door het (tijdig) op te halen, goed aan te bieden en het ook door te geven wanneer het niet goed gaat. In het meldingssysteem van de gemeente zien we voor 2022 een aantal meldingen van de container in de Emmeline Pankhurststraat. Deze meldingen zijn daarna ook afgehandeld door onze inzameling. Helaas is de overlast rondom deze containerlocatie een terugkerend probleem. De komende weken wordt de containerlocatie dan ook extra in de gaten gehouden door de gemeente. Zo kunnen we bepalen wat de beste vervolgaanpak kan zijn.

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

De PvdA Zuidoost maakt zich grote zorgen over rondslingerend afval, want het is op sommige plekken echt een puinhoop.
De gemeente heeft hier een groot aandeel in want er is behoorlijk bezuinigd. Er moet op sommige plekken vaker vuil opgehaald worden en containers moeten vaker geleegd. Wij zien deze bezuinigingen liever vandaag dan morgen teruggedraaid, dus ook hier gaan wij ons echt voor inzetten. Maar wat wel verbaasd is dat het aantal meldingen van afvaloverlast in Amsterdam Zuidoost opmerkelijk laag is. In de meeste stadsdelen ligt het aantal meldingen in ieder geval rond de 25.000 met uitschieters tot rond de 35.000. Terwijl in dezelfde periode in Zuidoost nog geen 10.000 meldingen zijn gedaan. Wij weten dat de prioriteit en stress voor veel van onze bewoners elke maand weer ligt bij andere zaken, zoals rekeningen betalen en kinderen met een volle buik naar school kunnen sturen.
Tegelijkertijd vinden wij ook dat we onze bewoners altijd moeten aansporen om Zuidoost schoon, heel en veilig te houden! Zet je afval niet naast een volle container maar loop een straat verder en gooi het daar in een niet volle container. Er zijn wat dat betreft bijna overal voldoende punten. Voor veel van onze bewoners zijn de regels thuis helder; zodra je binnenkomt schoenen uit en handen wassen. Hier zijn we zelfs trots op.
Maar voor een deel van deze bewoners is het dus blijkbaar ok om er buiten een puinhoop van te maken. Dat snap ik niet en het stoort mij mateloos. Ik mis een gevoel van saamhorigheid wanneer het gaat over het gebruik van openbare ruimtes. Ik roep bewoners op om nog vaker melding te maken van afvaloverlast. Een verdubbeling van de meldingen draagt zeker bij aan het gevoel van urgentie. Daarnaast is het de taak van het stadsdeel om onze bewoners en deze klachten nog serieuzer te nemen en beter en strenger te handhaven. En tot slot zullen wij als PvdA de commissie aansporen om gezamenlijk met adviezen te komen die gaan zorgen voor een nog schoner Zuidoost.
Ara Heuvel (PvdA Amsterdam Zuidoost)

Amsterdam is veel te mooi om vies te zijn. Het doet pijn dat er – vooral ook in Zuidoost – veel plekken zijn waar (zwerf)afval ligt. Wat de VVD betreft hoort afval in de container en niet op straat. Daar zal elke partij hetzelfde over denken. Wel denken wij anders over oplossingen. De bewoners van onze stad moeten hier zelf ook een bijdrage aan leveren. Een bijdrage in het netjes houden van onze stad en het melden van overlast is. Hardnekkige overtreders willen wij graag opsporen en sanctioneren.

Er moet ook een mentaliteitsverandering komen: afval naast de container bijplaatsen is asociaal. Daar hoort natuurlijk een sterke handhaving bij maar ook bewoners die elkaar aanspreken. Alleen als we allemaal ons steentje bijdragen zal het verbeteren. Ondanks dat in het coalitieakkoord was aangekondigd dat de afvalstoffenheffing zou worden verminderd, stijgt deze zelfs.
Het college van B&W zegt dat dit komt door de inflatie maar eigenlijk staat er: meer betalen voor minder dienstverlening.
Mensen in zuidoost hebben het veelal niet breed. Het is wat de VVD betreft onacceptabel dat we meer gaan betalen zonder dat daar een betere dienstverlening van de gemeente tegenover staat.
Het is een basistaak van de gemeente om dit op orde te hebben. Op plekken waar het steeds mis gaat (‘hotspots’) kan de gemeente ook cameratoezicht instellen. De VVD in Amsterdam zuidoost pleit hier al langer voor. Het heeft eerder in de concept gebiedsplannen gestaan en is helaas via de achterdeur weer verdwenen.
Wat de VVD betreft moeten we geen middelen schuwen om een gedragsverandering teweeg te brengen en Zuidoost ook prettig leefbaar te houden.
Wim van der Kamp (VVD Amsterdam Zuidoost)

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK