#ZuidoostStemt: Amma Asante(PVDA) “Gelijkwaardigheid vanuit empathie.”

Amma Asante is politica, adviseur Openbaar Bestuur binnen de PvdA en voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Ze staat en vecht voor een tolerante samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 

Het voormalig Amsterdamse gemeenteraadslid is in 1978 naar Nederland verhuisd en groeide op in de Bijlmer. Haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van Zuidoost is groot. Zo werkte ze als jeugdhulpverleenster bij Stichting Nieuwe Perspectieven mee aan de aanpak van jeugdproblematiek in Zuidoost. Ook op het gebied van kunst en cultuur hielp ze als bestuursvoorzitter van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost mee aan de ontwikkeling van jong en oud in dit stadsdeel. Momenteel richt ze zich, als voorzitter van LCR, op de belangenbehartiging van mensen met een uitkering of sociale voorziening. “Ik wil een samenleving creëren die zorgt voor een eerlijke verdeling van kansen.”

Onderwijs als emancipatiemotor

Amma is al op vrij jonge leeftijd lid geworden van de PvdA. Zij heeft voor deze partij gekozen, omdat deze het beste bij haar past vanwege haar kijk op het leven. Ze wil een samenleving creëren, die zorgt voor eerlijke verdeling in kansen. “Het mag niet zo zijn dat jouw plek in de samenleving afhangt van jouw achtergrond, familie, sociale status of scholing. De PvdA staat voor gelijkheid, solidariteit, eerlijk delen en juicht talentontwikkeling toe. Het leven kan niet alleen goed zijn voor mensen die uit een goed milieu komen. Mensen hebben het recht om gelijkwaardig behandeld te worden.”

Daarnaast kaart de PvdA het belang van gelijke kansen in het onderwijs aan. We zien een tweedeling; ouders met een hoger inkomen kunnen hun kind meer ondersteuning bieden ten opzichte van ouders met een lager inkomen. Het is doel is om dit gelijk te trekken en elk kind dezelfde kans te bieden op goed onderwijs.  “Dit moet worden aangeboden vanuit het onderwijs zélf en via de overheid. Onderwijs is tenslotte een belangrijke emancipatiemotor voor gelijke toegang naast een stimulerend thuisfront.”

Gelijkwaardigheid vanuit empathie

Wat onderscheidt PvdA van de rest

Volgens de politica onderscheidt de PvdA zich van de andere politieke partijen door de volgende drie punten:

 • Werkgelegenheid – door Corona is de ongelijkheid in de samenleving nog dieper gezonken. Er is een grote scheidingslijn tussen mensen met vaste banen en een goed salaris ten opzichte van mensen met een tijdelijk contract en minimumloon banen.

  In de publieke sector wil de PvdA meer banen scheppen en een einde brengen aan tijdelijke contracten.

 • Solidariteit – Het gezondheidsstelsel moet verbeterd worden. De huidige situatie heeft laten zien dat vele mensen door Corona nog kwetsbaarder zijn geworden. Zorgkostenpremies en eigen risico’s zijn veel te hoog en moeten omlaag. PvdA vindt dat van de liberalisering in de zorgsector afscheid genomen moet worden, omdat niemand hier beter van wordt en is geworden. Het zorgpersoneel verdient veel meer steun, beloning en waardering.
 • Investeren in jongeren – vanwege Corona zijn jongeren nu extra getroffen. Zo is er te weinig huisvesting voor starters; de scholen zijn dicht; de horeca en cultuursector zijn dicht, waardoor bijbanen verloren zijn gegaan en inkomsten worden misgelopen.
 • “Jongeren zijn de toekomst zijn van de samenleving. Zij hebben recht om zich met kansen te ontwikkelen en ontplooien. Alles moet meer toegankelijker, maar vooral betaalbaarder gemaakt worden voor de jongeren.” PvdA staat voor werk, liefdevolle zorg en investering in de jeugd.

  Bijdrage ontwikkeling Zuidoost

  Er zal meer kans op fatsoenlijk betaald werk ontstaan. Er zal begeleiding worden geboden bij de overstap naar een andere baan, waardoor bewoners niet in een werkloos gat hoeven te vallen. Uitgaven voor levensonderhoud zijn hoger dan de inkomsten. Inwoners van Zuidoost zullen op gebied van werk, onderwijs en huisvesting, en met name de jongeren, een positieve bijdrage en draai ervaren. Het zal een verbetering aan de levenspositie van de bewoners van Zuidoost geven.

  Oproep aan Zuidoost

  Uit cijfers is gebleken dat de opkomst tijdens verkiezingen in Zuidoost erg laag ligt. Amma roept met klem alle bewoners op om te gaan stemmen. “Mensen laat je stem horen. Verandering begint bij stemmen. Verandering begint allereest bij jezelf! Kom voor jezelf op, laat jouw stem horen en maak gebruik van je recht.”

  Gelijkwaardigheid vanuit empathie

  De politica vindt dat mensen kansen moeten pakken, maar erkent dat er onvoldoende ondersteuning en begrip aanwezig is vanuit de overheid. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om kansen te pakken. “Ik waak voor gemakzuchtig denken en het veroordelen van mensen die hun kansen niet pakken. Nederland heeft een betrouwbare, begripvolle overheid nodig naast een ondersteunend thuisfront, om de kansen daadwerkelijk te kunnen grijpen. Van mensen van wie wordt gezegd, dat die in onze ogen niet de kans grijpen is het van belang te kijken, maar vooral te begrijpen in welke situatie en complexe realiteit deze mensen zitten. Het is noodzakelijk de nodige hulp en ondersteuning te bieden.”

  Deel dit bericht op social media
  Zuidoost&Meer

  GRATIS
  BEKIJK