Zuidoost krijgt 64 seniorenwoningen met buurtkamer, inclusief buurtkeuken

Zuidoost maakt werk van seniorenwoningen. Zo komen er aan het Ravensteinplein 64 woningen voor senioren met een buurtkamer en -keuken. Woonzorg Nederland en Gemeente Amsterdam tekenden hiervoor op 19 april een intentiebrief. De woningen zijn een uitbreiding op het bestaande wooncomplex Ravenstein. Ook is de nieuwe locatie van de buurtkamer met buurtkeuken bijzonder. Deze ligt straks veel centraler en zichtbaarder dan nu het geval is.

25% van de woningen wordt toegewezen aan bewoners uit Zuidoost. Op basis van de Huisvestingverordening kunnen bewoners van het stadsdeel voorrang krijgen op een deel van de nieuwbouwwoningen in hun eigen stadsdeel. Op deze manier wordt de doorstroming in Zuidoost op gang gebracht, tot tevredenheid van stadsdeelbestuurder Raoul White. “Zuidoost bouwt door. Tot 2040 realiseren we in Zuidoost ruim 30.000 woningen. Hiermee voorzien we in de groeiende woningbehoefte. We hebben ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor onze eigen inwoners, onder meer waar het gaat om deze voorrangsregeling waarbij 25% van de woningen wordt toegewezen aan inwoners uit Zuidoost. Daar ben ik ongelooflijk trots op.”

Grote vraag naar zelfstandige woningen voor senioren
“Met de ontwikkeling van Ravensteinplein willen we beantwoorden aan de grote vraag naar zelfstandige woningen voor senioren”, zegt Woonzorg Nederland-bestuurder Cees van Boven. “In Amsterdam is daar een groot tekort aan. Woonzorg Nederland is verheugd en trots dat we daar onze bijdrage aan kunnen leveren. En hier blijft het niet bij, want we willen nog meer investeren, onder meer in Zuidoost.”

Nauw betrokken
Een aantal bewoners van het bestaande complex Ravenstein is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Het gebouw loopt trapsgewijs af naar het zuiden, zodat er ruimte is voor groene daken. Het gebouw krijgt groen aan de gevels en er wordt een gemeenschappelijke binnentuin gerealiseerd.

Start begin 2025
Het is de bedoeling dat er begin 2025 wordt gestart met bouwen en dat oplevering volgt in 2026.

Foto met bord buurtkamer, van links naar rechts:
Delano Hoost – Stichting Kraktie, exploiteert bestaande buurtkeuken in Reigersbos
Iris van der Horst – projectmanager Gaasperdam en Driemond Gemeente Amsterdam
Peggy Anijs – Stichting Kraktie, exploiteert bestaande buurtkeuken in Reigersbos
Cees van Boven – Bestuurder Wooonzorg Nederland

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK