Vayhishta Miskin:”Ik wil graag benaderbaar zijn”

Door: Ian van der Kooye

Vayhishta Miskin is 36 jaar en opgegroeid in Reigersbos. Sinds haar eerste levensjaar woont ze al in ons stadsdeel. Namens de politieke partij Bij1 heeft zij plaatsgenomen in het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Zuidoost. ZUIDOOST&Meer is zeer benieuwd naar Vayhishta en stelt deze bevlogen bestuurder aan u voor.

Vayhishta, wat kun je ons over jezelf vertellen?

Mijn naam is Vayhishta Miskin (spreek uit: Vai-hiesj-ta Mis-kin)) en ik ben geboren in Paramaribo, Suriname. Ik ben de dochter van Rossana en Rick.
Ik ben getrouwd met Ahmed en moeder van 2 kinderen.
Hoewel ik al een tijd niet meer in Suriname ben geweest ging ik daar nog regelmatig op vakantie toen ik jong was. Ik heb dus nog veel mooie herinneringen aan mijn geboorteland.

Mijn jeugd in Zuidoost herinner ik me als onbezorgd. Gamen en Social Media deden mijn vriendinnen en ik niet, dus ik was vooral buiten aan het spelen in Reigersbos. Zuidoost heeft veel groene gebieden en ik vond het ook een genot om veel buiten te zijn.
Naast het feit dat het hier ook een voetgangers en fietsers vriendelijke wijk is was er ook veel sociale controle. Toen ik jonger was lette de hele buurt op je dat je geen rotzooi uithaalde. Ik zou dat ook de jongeren van nu enorm gunnen.
Tegelijkertijd is er tegenwoordig veel meer verbinding met jongeren uit andere stadsdelen. Onze jeugd gaat er meer op uit. In mijn herinnering bleven we vooral in Zuidoost en was dit voor ons het centrum van de wereld.

Ik kies er bewust voor om in ZO te wonen. Ook nadat ik het ouderlijk huis verliet heb ik er geen moment overwogen om ergens anders te gaan wonen. Er is nog steeds veel groen in de omgeving. Ook gunt men elkaar de ruimte om een eigen leven te leiden zonder dat daar meteen een negatief waardeoordeel aan gekoppeld is. Zuidoost is en blijft mijn stadsdeel!

Na mijn middelbareschooltijd ben ik begonnen als vakantiekracht bij FNV Mondiaal.
Al vrij snel werd ik binnen FNV projectsecretaresse en na enige tijd management assistent voor een dagelijks bestuurder.
In de afgelopen 15 jaar bij FNV ben ik ook bestuurssecretaris geweest.
Op een gegeven moment merkte ik dat ik veel kantoortaal bezigde. Dat wil zeggen: ik gebruikte veel termen die men intern op kantoor bij de vakbond gebruikt. Hierdoor ontstond bij mij de behoefte om meer onder de mensen op de werkvloer te komen. Die kans kreeg ik en daardoor werd ik consulent op het Mediapark.
Kwaliteiten die ik al had werden hierdoor nog meer ontwikkeld. Leren om goed te luisteren naar de behoeften van anderen en daar beleidsvoorstellen van te maken zijn kwaliteiten die als bestuurder ook zeer goed van pas komen.
In mijn laatste jaar bij de FNV, dat is dus afgelopen jaar, werkte ik als organizer op Schiphol.

 

Lid dagelijks bestuurd Vayhishta Miskin(rechts op foto) met voorzitter Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost Tanja Jadnanansing(links op foto)

Wanneer ontstond bij jou de behoefte om de politiek actief te worden?

 

Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest. Ik zat ook in de Jongerenraad van ZO.
Nadat Artikel 1 (voorganger Bij1, red.) opkwam was ik vrijwel meteen geïnteresseerd en werd ik lid.
Het is een partij die goed bij me past. Ik zie Bij1 als een partij die dingen durft te zeggen die andere partijen niet durven te zeggen.
De meeste leden zijn zeer gedreven mensen met sterke idealen. Ons belangrijkste   streven is om een  luidsprekerfunctie te vervullen. We laten een geluid horen dat je in de meeste politieke ruimten niet vaak hoort. Uiteraard behalen we ook concrete resultaten zoals het voorstel om daklozen niet meer te beboeten die op straat slapen en in Amsterdam laten we de CITO-toets in groep 8 van de basisschool leidend zijn om onder advisering tegen te gaan.
Geen enkele politieke partij is perfect. Ook wij niet. Binnen Bij1 gebruiken we ook vaak een eigen Bij1 taal. Ik kan me voorstellen dat mensen die bepaalde begrippen voor het eerst horen, nog onvoldoende weten wat er daadwerkelijk mee bedoeld wordt. Het is vaak activistisch vocabulaire. We zouden meer tijd moeten nemen om dit soort dingen beter uit te leggen.
Er is een beeld ontstaan van BIJ1 dat we een verzamelpunt zijn voor verschillende activisten met verschillende belangen die vaak met elkaar botsen.
We beseffen dat politiek een middel is en geen doel an sich.
Elke politieke partij heeft verschillende stromingen en het is de opgave om de verschillende belangen BIJ1 te brengen.
Ik ervaar het daarom ook als een verantwoordelijkheid om zowel de bestuurlijke belangen, de belangen van de inwoners van ZO én die van de partij te waarborgen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar ik heb er wel enorme zin in.

Vayhishta: ik ben benaderbaar, dit wil ik graag laten zien.

 

Wat zijn de ambities van Vayhishta Miskin de komende jaren?
Ik ben nog niet bezig met wat ik over 4 jaar ga doen. Ik ben net begonnen dus ik heb mijn persoonlijke loopbaan niet al uitgestippeld.
Ik ben gevraagd door de partij om de taak van dagelijks bestuurder op me te nemen. Ik woon namelijk in ZO en heb van kleins af aan hier al een groot netwerk opgebouwd. Dat ik gevraagd ben vind ik natuurlijk een groot compliment. Ik voel me er dan ook zeer prettig bij om de komende jaren met Tanja Jadnanansing van de Partij van de Arbeid en Raoul White van GroenLinks aan de slag te gaan.

De opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was dramatisch laag. Desondanks heeft toch 17% van de mensen die is gaan stemmen voor Bij1 gekozen. We zijn daarmee de op één na grootste partij geworden. Het is dan ook niet meer dan voor de hand liggend dat we de stem van onze achterban gaan vertegenwoordigen in het stadsdeel. Het blijft belangrijk om als politieke partij te investeren in de lange termijnrelatie met de kiezer. Veel partijen komen alleen langs tijdens verkiezingstijd. Dat doet afbreuk aan de relatie tussen burger en politiek.

Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in de hele stad, dus ook bij ons. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het leefbaar maken van de openbare ruimte. Denk dan aan straatverlichting en opknappen van bepaalde buurten. Toch zie ik ook dat er bij een aantal van de jongeren conflicten soms escaleren en tot excessief geweld leiden. Het is een ingewikkeld thema, omdat het samenhangt met zoveel verschillende factoren: onder andere scholing, werk en een veilige thuissituatie.
Het stadsdeel heeft in de afgelopen 4 jaar goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Er valt nog genoeg te doen.
Naast de politiek en overheid hebben ook ouders een rol in het oplossen van de problemen. Het gaat niet om de schuldvraag. Het gaat erom hoe wij ouders kunnen helpen om samen onze kinderen uit de problemen te houden en kunnen sturen naar een mooie toekomst.
Ik hoor ook vaak het idee om preventief fouilleren vaker toe te passen in ZO.
Zelf zie ik daar de meerwaarde niet echt van in. Ik geloof dat preventief fouilleren vaak tot etnisch profileren leidt, wat weer een negatief effect heeft op het welzijn van onze jeugd. Jonge mensen van kleur worden onnodig in een hoekje gedrukt. Ook is gebleken dat preventief fouilleren weinig tot geen resultaat heeft als het gaat om wapens van de straat te houden.

Ik ben vooral bezig met wat ik de komende jaren als bestuurder van Amsterdam Zuidoost wil bereiken.
Ik wil dat alle bewoners het gevoel hebben dat wij, de bestuurders, er echt voor ze zijn geweest. Dat ze het gevoel hebben dat we naar ze hebben geluisterd en samen hebben gewerkt aan een mooier stadsdeel.
Daarnaast wil ik dat iedere bewoner zich hier welkom voelt. Het DNA van Zuidoost is dat iedereen zichzelf mag zijn en dat we elkaar in die verscheidenheid waarderen. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat behouden blijft.
Tenslotte wil ik ook laten zien dat BIJ1 in staat is om te besturen, dat we iedereen kunnen bedienen en dat we ook buiten ons vaste denkkader kunnen kijken.
De participatie van jongeren in het democratisch proces vergroten is één van mijn persoonlijke speerpunten. De bewoners zullen me regelmatig in het stadsdeel zien. Ik wil geen bestuurder zijn die alleen maar in het stadsdeelkantoor te vinden is. Ik ben benaderbaar, dit wil ik graag laten zien.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK