Swazoom Welzijn ontvangt certificaat kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland

Voor deze certificering heeft Swazoom Welzijn een procedure doorlopen waarbij de werkwijze werd getoetst die moest voldoen aan de eisen van het Kwaliteitslabel. Door onze unieke aanpak en ervaring zijn wij ons ervan bewust hoe wij onze doelgroep het beste kunnen ondersteunen. In het rapport staat dat Swazoom Welzijn onderscheidend, kwalitatief capabel en innoverend is. Onze Sociaal Cultureel Werkers weten wat er speelt in Amsterdam Zuidoost en staan elke dag weer klaar voor de bewoners.

Tijdens de certificering werd er stil gestaan bij het belang van sterk sociaal werk voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. Lisa Harinck (Coördinator Staf Swazoom Welzijn) en Raoul White (Manager Swazoom Welzijn) stonden stil en blikten terug op de afgelopen jaren die nu voor het “Wauw” moment zorgden. Zij bedankten alle medewerkers, partners, stakeholders zoals de Gemeente en het Stadsdeel voor hun inzet en vertrouwen.

Tanja Jadnanansing (Voorzitter Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost) is trots op Swazoom Welzijn die laat zien door middel van het kwaliteitslabel hoe sterk en hoeveel kwaliteit Amsterdam-Zuidoost bezit. Edwin Luttik (Senior Adviseur Sociaal Werk Nederland) geeft aan dat Swazoom Welzijn met vlag en wimpel is geslaagd, die als brede organisatie perspectief en groei biedt aan al de inwoners van Amsterdam-Zuidoost.

“Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Dit Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk waar Swazoom Welzijn zich bij mag aanschuiven. Het Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur”. (Bron: www.sociaalwerknederland.nl)

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK