18 mei start bouw parkbrug Reigersbospad

In het Nelsonmandelapark bouwt Rijkswaterstaat een parkbrug die straks het Reigersbospad verbindt met het park op het tunneldak. De bouw van de brug start half mei met het inrichten van het bouwterrein voor de werkzaamheden. Aansluitend worden heipalen en buispalen aangebracht.
De brug in het Reigersbospad wordt ongeveer 120 meter lang en zes meter breed. De brug steunt op twee landhoofden en vijf kolommen.

Aanbrengen heipalen en buispalen

Aan beide uiteinden van de brug komt er een betonnen landhoofd. Hier sluit de brug aan op het fietspad. Voor de fundering van de landhoofden komen er in totaal 10 betonnen palen in de grond. Dit gebeurt in een aaneengesloten periode van maximaal 5 dagen tussen maandag 18 mei en vrijdag 5 juni. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de heimachine en daarom niet exact aan te geven.

De kolommen van de brug worden gemaakt met vijf stalen buizen. De buizen hebben een doorsnee van 1,20 meter en zijn circa twintig meter lang. Deze buizen gaan trilvrij met een trilblok de grond in. Het aanbrengen duurt, met op- en afbouwen van de heistelling, ongeveer vier dagen en zal begin juni worden uitgevoerd.

Betonwerk
Als de funderingen zijn aangebracht start het betonwerk. We bouwen de betonnen landhoofden en maken op de stalen buizen betonnen kolommen van circa zes meter. Bij de tunnel zijn de kolommen hoog en worden lager bij de aansluiting van de brug in het park. Deze werkzaamheden duren tot medio augustus.

Daarna bouwen we over de gehele lengte van de brug een steigerconstructie waarop we het dek van de brug maken. In het najaar storten we in één dag het beton hiervoor.

Afbouw
Vanaf het najaar wordt de brug afgebouwd met bruginrichting met onder andere het straatwerk en het leuningwerk. Begin 2021 is de brug klaar.

Werktijden en hinder
De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Het heien van de funderingspalen en het intrillen voor de buispalen zorgt voor geluid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. De overige werkzaamheden geven weinig hinder.

Afsluiting wandelpad
Voor de bouw van de parkbrug wordt het bouwterrein wat uitgebreid. Hiervoor is het noodzakelijk om een stukje van een wandelpad in het Nelson Mandelapark af te sluiten. Deze afsluiting duurt tot begin 2021, als de brug klaar is.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK