Sensoren meten drukte in Zuidoost

De gemeente Amsterdam is gestart met een proef met meetsensoren in Zuidoost. De sensor is een apparaatje dat meet hoeveel mensen erlangs komen. Door te meten krijgt de gemeente informatie over de drukte in een gebied en de afstand tussen de mensen. De proef duurt tot het einde van het jaar.

De sensoren hangen op twee plekken, waar veel mensen passeren:
• Winkelcentrum Amsterdamse Poort
• Winkelcentrum Ganzenpoort

Waarom meten?

De proef is de eerste maanden om te leren of de gegevens uit de metingen voldoende zijn om inzicht te krijgen in:
• drukte:
*inzicht in aantallen passanten per sensorlocatie (instroom en uitstroom
*Inzicht in totaal aantal aanwezige personen binnen gebied
• afstand:
*de afstand tussen mensen ‘social distancing’
*de gemiddelde afstanden tussen mensen

Proefperiode

Op basis van de ervaring in de proefperiode wordt daarna besloten hoe het verder gaat. Eerder deed de gemeente metingen in het Vondelpark en in De Pijp. Als het te druk werd in het Vondelpark werden enkele ingangen tot het park afgesloten. Hierdoor kwamen er geen mensen meer bij en konden de aanwezigen voldoende afstand houden van elkaar. Doel van eventuele vervolgacties is het bevorderen van een veilige, bereikbare en comfortabele openbare ruimte.

Privacy
De sensoren zijn géén camera. Er worden geen gegevens van personen vastgelegd. Als de proef is beëindigd, worden alle meetgegevens verwijderd.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK