Raoul White op lijst GroenLinks-PvdA verruilt Zuidoost vermoedelijk voor Tweede Kamer

Raoul White, sinds mei 2022 stadsdeelbestuurder voor GroenLinks in Zuidoost, gaat wellicht na anderhalf jaar de Amsterdamse politiek inruilen voor Den Haag. Hij staat hoog op de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Mijn hart ligt bij Zuidoost maar ook bij alle mensen die het beter moeten krijgen. Ik vind dat ik daar mijn verantwoordelijkheid voor hoor te pakken.’

door Martine van der Horn

Namens GroenLinks en PvdA is White (51) op plek 21 gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen. Omdat de linkse samenwerking in de peilingen vaak rond of boven de 20 zetels uitkomt, is het aannemelijk dat hij in Den Haag Tweede Kamerlid wordt.

Mogelijk vertrek

White: ‘Ik was nog helemaal niet bezig met wat ik zou gaan doen na deze periode als stadsdeelbestuurder. Maar het kabinet viel en dan word je gevraagd om over de Tweede Kamer na te denken. Vervolgens ben ik alles gaan afwegen. Dat was natuurlijk moeilijk. Ik merk dat mensen er dubbel tegenaan kijken. Aan de ene kant vinden ze het fantastisch dat ik mogelijk naar de Tweede Kamer ga en de missie van Zuidoost kan vertalen in Den Haag. Veel mensen gunnen het me. Tegelijk zeggen ze: “We hadden je liever hier gehouden.”’

Raoul White, van de Bijlmer naar de tweede kamer.

Drijfveren

White, die zelf armoede aan den lijve ondervond toen hij opgroeide, is van jongs af aan al bezig met de wereld beter maken. Vol overtuiging vertelt hij over zijn drijfveren. ‘Ieder mens heeft bestaansrecht: een dak boven je hoofd, goed onderwijs, goede zorg als je ziek bent, werkgelegenheid. De basis moet op orde zijn. Ik vind dat dit op dit moment niet voldoende is. Teveel mensen leven onder de armoedegrens. De overheid heeft de plicht om te zorgen dat dat op orde is. Ik wil deze zaken via de Tweede Kamer realiseren.’

Gelijkwaardigheid

‘Naast bestaansrecht is gelijkwaardigheid heel belangrijk voor me,’ vertelt White. ‘Evenals het klimaat: we moeten niet alleen op de lange termijn aan het klimaat werken maar ook op de korte termijn.’ Stellig: ‘Verduurzamen moet niet ten koste gaan van de kleinverdiener maar van de grootverdiener en de grootvervuiler.’ Ook wil White een vervolg geven aan het jaar van de herdenking van het slavernijverleden. ‘We hebben mooie woorden, excuses en vergiffenis gehad van de minister en de koning. Hoe gaan we het nu verder invullen achter de komma? Hoe maken we het tastbaar?’

Campagne voeren

Tot aan de verkiezingen op 22 november gaat White met GroenLinks en PvdA op pad om campagne te voeren. ‘Het liefst ga ik naar plekken waar mensen hun dagelijkse dingen doen, zoals een buurtfeest. Daar kun je het goede gesprek voeren. Tegen al mijn collega’s heb ik gezegd: “We zouden niet alleen de straat op moeten gaan als er verkiezingen zijn maar we zouden constant zichtbaar moeten zijn. Dat gaat maken dat het vertrouwen in de overheid wordt versterkt.”’

Ik wil het gevecht overal oppakken, maar mijn hart ligt bij Zuidoost.

Verantwoordelijkheid 

De eerste stappen voor het campagne voeren zette White in Zuidoost, plaatsen buiten Zuidoost liggen in het verschiet. ‘Ik zal straks op andere plekken zijn maar mijn verhaal blijft hetzelfde. Ik geloof dat mensen buiten Zuidoost hetzelfde lot hebben. Kijk maar naar de toeslagenaffaire of naar Groningen. Kijk maar naar het institutioneel racisme. Ik wil het gevecht overal oppakken. Mijn hart ligt bij Zuidoost maar ook bij alle andere mensen die het beter moeten krijgen. Ik vind dat ik daar mijn verantwoordelijkheid voor hoor te pakken.’

Rolmodel

Whites mogelijke vertrek naar Den Haag betekent ook dat GroenLinks voor het eerst een zwart mannelijk Kamerlid aanlevert. White: ‘Het is mooi voor onze jongeren om te zien dat dit mogelijk is. Het is een uitnodiging om te blijven dromen, voor het maximale te gaan. Ik kom zelf uit een arbeidersgezin, onze sociaal-economische situatie was moeilijk. Ik wil het signaal geven dat het niet uitmaakt waar je wieg staat. Maar,’ waarschuwt hij, ‘weet ook dat het niet zomaar gaat. Ik heb belangrijke rolmodellen gehad. Mijn moeder bijvoorbeeld. Het had ook heel anders kunnen gaan.’

Onderwijs

White, die de jeugdopleiding bij AZ deed en daarna voetbalde op het hoogste niveau bij de amateurs, had een moeder die altijd bleef onderstrepen dat zijn studie belangrijk was. Hij studeerde aan de Sociale Academie en klom van maatschappelijk werker op tot het midden- en hoger management en directie en bestuur. Een uitspraak van een leerkracht was voor White ook bepalend. ‘Hij zei tegen mij: “Alleen met goed verstand ga je het niet redden.” Daarmee kreeg ik de les om op meer te letten. Zo kwam ik erachter dat er veel gebeurt op basis van de gunfactor.’

 Toekomst

Is Zuidoost de toekomst van Nederland? ‘Zeker,’ zegt White die op zijn zesde vanuit Suriname naar Zuidoost kwam en nu sinds een aantal jaren in Purmerend woont omdat er geen geschikte woning voor zijn gezin met drie opgroeiende kinderen in Zuidoost was. ‘Zuidoost wordt een van de nieuwe kernen van Amsterdam en is straks net zo groot als Nijmegen. Er is een enorm groot economisch en sociaal-maatschappelijk potentieel. De ondernemers spatten uit de grond, we leiden de beste entertainers op, we hebben veel talent op het gebied van zang en dans en de woonomgeving biedt voldoende potentie.’

Raoul White: Zuidoost moet groen, open, vriendelijk en divers blijven

Kanttekening 

White maakt wel een kanttekening. ‘Zuidoost heeft de toekomst maar daarin hebben we de taak te zorgen dat Zuidoost Zuidoost blijft. Het moet wel zo zijn dat we over dertig jaar terugkijken en dat we het DNA van Zuidoost nog steeds herkennen.’

Open

‘Zuidoost moet groen, open, vriendelijk en divers blijven. Met  “open” bedoel ik dat we blijven openstaan voor andere mensen die buiten Zuidoost wonen. Hierbij is het van belang dat er een goede samensmelting plaatsvindt met de huidige bewoners.’

Onderzoek

White heeft in juli een onderzoek laten starten naar hoe bewoners in Zuidoost dat laatste ervaren: hoe de gebiedsontwikkeling invloed heeft op hun woon- en werkcarrière op de lange termijn. ‘Hier is nog niet eerder onderzoek naar gedaan. Ik ben benieuwd naar de resultaten, de tussenstand komt in december. Op basis daarvan bepalen we weer welke richting we opgaan. Mocht ik weggaan, dan moet het voortgezet worden door de stadsdeelorganisatie. Net zoals vele andere dossiers die van belang zijn.’

Mannenemancipatie

Zo is White bezig met de herpositionering van de mannen. White: ‘De man anno 2023 wil ook een belangrijke rol spelen in de opvoeding van kinderen. Dat moet gepaard gaan met ruimte voor de man die vrouw en kinderen hem moeten geven.’

Buurtplatformen

Daarnaast vindt White dat de doorontwikkeling van buurtplatformen goed vorm moet gaan krijgen. ‘Ik wil stevig blijven investeren in het eigenaarschap: bewoners moeten zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een andere rol van ambtenaren. Ik heb een keer per kwartaal overleg met de kerngroep van de coalitie van platformen en een keer in de maand schuif ik aan bij de Meet & Greet van bewonersplatformen. Ook is er een werkgroep hoe we samen met ambtenaren beter beleid kunnen maken. Zo proberen we op allerlei manieren te verbinden met de bewoners en het vertrouwen in de overheid te herstellen.’

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK