Promoten met passie voor Zuidoost

Arno Gorissen

Arno Gorissen is directeur van ZuidoostPartners en staat daarmee aan het hoofd van de citymarketing van Amsterdam Zuidoost.

Hoe ben je begonnen als Citymarketeer van Zuidoost?
In 2008 ben ik begonnen nadat Elvira Sweet, de toenmalige stadsdeelvoorzitster, vond dat het nodig was om Amsterdam Zuidoost positiever op de kaart te zetten. Er werd enorm geïnvesteerd in de infrastructuur van het stadsdeel, er trokken meer bedrijven onze kant op en Zuidoost ging er zienderogen op vooruit. Echter, dit vertaalde zich niet in een beter imago richting de buitenwereld.
Het was dus hard nodig om iedereen het nieuwe beeld van de Bijlmer te laten zien. Er gebeuren al jaren fantastische dingen in de Bijlmer, maar (voor)oordelen kunnen soms hardnekkig zijn. We moesten dus veel meer van de positieve kanten laten zien. Of het nou gaat om wonen, werken, sport, het vele groen dat we hier hebben, het vele water, de vele culturen, het lekkere eten, De ArenA, Ajax, het Bijlmer Parktheater het zijn allemaal mooie dingen die ontegenzeggelijk bij Zuidoost horen. Toen hebben een aantal partijen zoals de woningcorporaties en De Johan Cruijff ArenA besloten om geld bij elkaar te leggen en te investeren om het gat te dichten tussen het oude imago van Zuidoost én de nieuwe werkelijkheid. Dat houdt in dat je het niet mooier moet maken dan het is, want dan zijn mensen teleurgesteld als ze hier komen. Tegelijkertijd moet je wel de waarheid vertellen door mensen het andere beeld van Zuidoost te laten zien. Samen met vele partners werk ik daar hard aan.

Wat is er gebeurd rondom de veiligheid van Zuidoost?
Allereerst moeten we hier een onderscheid maken tussen de veiligheid die mensen ervaren én de veiligheid die er daadwerkelijk is.
Een voorbeeld is dat als je vroeger aankwam op het station en je wilde het winkelcentrum De Amsterdamse Poort in dan stonden er 3 bordjes: 1. Hier begint de camerabewaking 2. Verboden alcohol en drugs te gebruiken en 3. Een foto met iemand die aan het bellen is en met daaronder de tekst: Use It Loose It. Je begrijpt dat je dat als eerste ziet wanneer je Zuidoost binnenkomt een beeld geeft dat het hier niet veilig is. Ik ben toen naar Ad Smit gegaan, de toenmalige politiecommissaris, en heb hem gevraagd of we de bordjes weg konden halen en of we die mochten vervangen voor een bord Welkom In Zuidoost.
Het is zelfs zo dat Zuidoost een tijdje één van de veiligere stadsdelen van Amsterdam was als je puur kijkt naar de feitelijke criminaliteitscijfers. Maar zoals ik al zei: Mensen moeten het eerst zelf zien en ervaren, voordat ze het gaan geloven.
Er trekt nog steeds heel veel bedrijvigheid richting Zuidoost. Zuidoost is en blijft al jaren één van de economische groeikernen van Amsterdam. En straks zal ook het inwoneraantal fors groeien met meer dan 35.000 te bouwen woningen de komende decennia. We groeien van een maatje Heerlen naar maat Den Bosch.

Goed dat je dat zegt, want één van mijn persoonlijke observaties is dat er toch nog een duidelijke scheidslijn lijkt te zijn tussen het bewonersgedeelte van het spoor en het bedrijvengedeelte. Hoe kijk jij daar tegen aan?
Het spoor is geen scheidslijn maar de ruggengraat van Zuidoost.
Momenteel werken we samen met professionele organisaties die hun roots hebben in Zuidoost om het hier nog beter, mooier, leuker en sterker te kunnen maken.
Zo hebben we nu het 1000-banen-plan. Zuidoost Werkt. Een initiatief op het gebied van economie en werkgelegenheid. Daar werken heel veel bedrijven, het stadsdeel en de Centrale stad in samen. Inmiddels hebben we met dit initiatief bijna 250 mensen uit Amsterdam Zuidoost aan banen geholpen en die 1000 gaan we ook redden.
De bereidheid van het bedrijfsleven om lokale mensen aan te nemen is groot. Toch merk ik dat een deel van de mensen in Zuidoost onvoldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden die er zijn. Daar zouden we met bijvoorbeeld social media en influencers, wat mij betreft, nog meer energie in mogen steken. Ik ben dan ook heel blij met een artikel als dit in Bijlmer & Meer en ik hoop dat de mensen die dit lezen de boodschap ook verder verspreiden. Mensen die hun talenten willen inzetten in of voor Zuidoost kunnen aan de slag. Zij kunnen zich rechtstreeks melden bij ons via de websites: Zuidoost.nl, zuidoostwerkt.nl en vazoaanhetwerk.nl. Daarnaast komt er binnenkort ook een bezoekerscentrum van Zuidoost Werkt boven de Lidl in De Poort, waar mensen naar binnen kunnen lopen en verder geholpen worden met informatie om hun dromen waar te maken. We benaderen het daar niet vanuit bestaande vacatures, maar vanuit de bestaande talenten en mogelijkheden die mensen hebben. Een alleenstaande moeder die in de bijstand zit heeft iets anders nodig dan een jongere die net klaar is met zijn of haar opleiding.

Dat klinkt prachtig. Heb je nog een slotboodschap voor de lezers van Bijlmer & Meer?
Bedrijvenvereniging VAZO, citymarketingbureau ZuidoostPartners en Stichting ZO! City zijn voornemens te fuseren en zoals het er naar uitziet zal dit voor eind 2020 zijn afgerond.
Op zondag 14 juni is er een speciaal concert voor bewoners in het Concertgebouw ‘From South East With Love’, met muzikale talenten uit Zuidoost en een internationale ster. Mooi om te zien dat het bedrijfsleven hier ook aan meebetaald. Op 18 april vieren we 24h Zuidoost. En in juni pakken we in Zuidoost groot uit bij het EK 2020.

Voor de bewoners: Wees betrokken. Kijk om je heen. Er zijn zoveel kansen. Bezoek onze websites of kom straks naar het bezoekerscentrum, want er zijn kansen en er is werk voor iedereen.
Voor de bedrijven: Doe mee. Kijk verder dan je eigen bedrijf. Maak deel uit van de community. Huur lokale krachten in en bouw mee aan dat nieuwe bijzondere Amsterdam Zuidoost.
Voor het Bestuur van Zuidoost: Ga meer bedrijfsmatig te werk. Zorg voor meer regie en voor minder versnippering van initiatieven.

Wanneer we de krachten bundelen maken we van Amsterdam Zuidoost de mooiste en meest levendige plek van Amsterdam. Zuidoost is het Amsterdam van de toekomst en het nieuwe Nederland.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK