Praktijkcollege De Dreef, ‘de school waar het kind centraal staat’

Praktijkcollege De Dreef

Jenny Febis, interim (directeur) op De Dreef, is op onderwijsgebied een echte kei met 43 jaar staat van dienst, waarvan 15 jaar op Praktijkcollege De Dreef. Zij bekleedt sinds januari 2019 met veel toewijding de positie van interim (directeur) op deze school. Jenny heeft altijd in het speciaal onderwijs gewerkt. Haar visie: helder en duidelijk zijn naar de leerling in wat je wilt zien en horen. Jenny wil haar leerlingen leren kennen en begrijpen, maar vooral ook nieuwsgierig zijn naar wat de leerling beweegt. In het interview vertelt Jenny hoe de leerling op De Dreef centraal staat.

Speciaal onderwijs
‘’De leerlingen op onze school komen voornamelijk uit het speciaal onderwijs en het reguliere basisonderwijs. Voor het praktijkonderwijs zijn landelijke criteria opgesteld. Alleen wanneer de leerling daaraan voldoet is het mogelijk om een toelaatbaarheidsverklaring te krijgen. De leerling komt in aanmerking voor het praktijkonderwijs als het IQ tussen de 55 en 80 ligt. De leerlingen die het praktijkonderwijs bezoeken krijgen een ‘Pro indicatie’. Op Praktijkcollege De Dreef leren de leerlingen vanuit de echte wereld. Er is veel aandacht voor de leerling. De klassen zijn klein en de leerling heeft een eigen plan voor het onderwijs. Elke leerling krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding.’’

Vertrouwde en veilige leeromgeving
‘’Er zijn best veel ouders die het ‘erg’ vinden dat hun kind naar het praktijkonderwijs moet. Met deze ouders is een gesprek belangrijk om ze te overtuigen waarom hun kind op een ander manier onderwijs krijgt. Vanuit de gedachte dat elke leerling talent heeft, stimuleren wij onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en stimulerende leeromgeving, waar leerlingen zich prettig voelen.’’

Bekwaam worden
‘’Op De Dreef komt de leerling door middel van zelfsturing verder en draagt de leerling ook het eigenaarschap van zijn eigen ontwikkeling. De leerling denkt na waar hij goed in is. Waar zijn passie ligt, wat er nodig is om beter te worden, hoe hij anderen kan aantonen dat hij goed is en hoe hij het werk goed kan uitvoeren. Onze leerlingen zullen zich steeds de vraag moeten stellen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Hoe kan ik anderen helpen? Welke rol kan ik spelen met mijn mogelijkheden? Waar kan ik heen met mijn ambities? Het zijn juist deze vragen die betekenis geven aan leren, ontwikkeling en groei van onze leerlingen. Vanuit die betekenis kan bij de leerling de motivatie ontstaan om samen verder te ontwikkelen.”

Big Picture Learning
Zes jaar geleden is De Dreef gestart met The Big Picture Learning. De Big picture Learning is een filosofie die gebaseerd is op drie pijlers: relatie, relevantie en rigor. ‘’Er moet een relatie opgebouwd worden, met de advisor en klasgenoten, waarin leerlingen het gevoel hebben dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn en zich serieus genomen voelen. Deze relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen. Leerlingen leren het meest als zij bezig zijn met onderwerpen die voor hen relevant zijn, omdat het ze bezighoudt. Een leerling wil, bijvoorbeeld, buschauffeur worden en gaat op onderzoek uit wat hiervoor nodig is. Met rigor wordt bedoeld dat leerlingen zich verbonden voelen met datgene wat zij uit zichzelf willen leren. De advisor houdt het leerproces in de gaten zodat de leerling uitgedaagd wordt gedurende zijn schooltijd.’’

De leerlingen op De Dreef hebben het allerbeste nodig. ‘’Zij moeten opgevoed worden met het hebben van grote ambities. De opvoeders en advisors moeten de leerlingen ondersteunen bij het groot maken van hun dromen. Ons onderwijs vanuit de Big Picture Learning is een zeer gedifferentieerde manier, omdat de focus ligt op de passie en de talentontwikkeling van de leerling. Drie keer per schooljaar geeft de leerling een presentatie over een onderzoek, passie, of een thema dat gepresenteerd wordt aan hun ouders. We werken op De Dreef niet met rapporten. De leerlingen leggen in een presentatie verantwoording af aan hun ouders over hun ontwikkeling. Tijdens de presentatie wordt de leerling door de ouders en de advisor bevraagd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een feedbackformulier. In het nagesprek  komt er een gesprek tussen de ouders, de leerling en de advisor waarin er wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Ik ben van mening dat onderwijs een ambacht is. Het is een passie, een roeping waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Elke leerling op De Dreef heeft recht op goed onderwijs.’’

Jenny Febis, interim (directeur) Praktijkcollege De Dreef

 

Door Drs. MA, Graziëlla Hunsel Rivero

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK