Patrick Dorder van ZuidoostTV: ‘Wij zijn Zuidoost’

‘Opmerkelijk is dat het (gratis) huis-aan-huisblad er beter in slaagt dan alle andere media om ook minder geïnteresseerden te bereiken. De lokale publieke omroep doet het vooral in Amsterdam heel goed.’ Het zijn een paar conclusies uit het rapport De staat van de lokale nieuws en -informatievoorziening 2022 dat het Commissariaat voor de Media onlangs uitbracht.

In deze krant komen vertegenwoordigers van lokale media aan het woord. Op de voorpagina Norman van Gom van Radio Mart, hier praten we met Patrick Dorder, directeur van Zuidoost TV. Meteen spreekt hij tegen dat Zuidoost TV onder het label ‘lokale omroep’ valt. ‘Daarvoor hebben we geen licentie. Wij zijn een bedrijf en ik ben de eigenaar. We vragen geen subsidie en werken met freelancers en vrijwilligers. En soms ben ik ook gewoon vrijwilliger.’ Op de site van ZuidoostTV staat: ‘We zijn een team buurtbewoners en we maken items over wat speelt in Amsterdam Zuidoost. The good & the bad, the ugly & the beautiful.’

Patrick Dorder, directeur van Zuidoost TV

Stagebegeleiding
’Mensen denken soms dat we van de gemeente zijn, maar dat is dus niet zo. We krijgen opdrachten van allerlei organisaties. We maken ook gesponsorde items, zoals promo’s.’ Publieke omroepen in Amsterdam zijn Salto en AT5. Later in het gesprek zegt hij: ‘Het zou fijn zijn om structureel geld te hebben. Dan zouden we bijvoorbeeld aan stagebegeleiding kunnen doen.’

In het rapport staat: Überhaupt weten we weinig over het mediagebruik van inwoners van Nederland met een migratieachtergrond. En: ‘Wat ook opvalt, is dat het wekelijks gebruik van de plaatselijke RTV-zenders onder Nederlanders met migratieachtergrond ongeveer twee keer zo groot is dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond.’ Patrick Dorder vindt dat media te veel ‘HBO-plus’ gericht zijn en mensen van kleur te weinig vertegenwoordigd zijn in de media en de politiek. ‘En de commerciële omroepen hebben dit sneller gezien en opgepakt dan de publieke’. Commercieel zijn bijvoorbeeld RTL, publiek is de NOS (NPO 1-3).

Geen incidenten

‘Wij besteden aandacht aan wat leeft in Zuidoost. Er zijn geen taboe-onderwerpen. Het moet wel iets goeds teweegbrengen, we willen niet polariserend zijn. Naar schietpartijen en ongelukken gaan we niet heen, dat is deprimerend en incidentenjournalistiek. Wel gaan we naar bewonersbijeenkomsten en besteden aandacht aan de achtergronden, liefst op een positieve manier. Overal waar armoede is, is geweld.’ ‘Wij zijn een vertaler van de onderwereld naar de bovenwereld en andersom. Wij wekken vertrouwen, spelen geen spelletjes en hebben een goede reputatie opgebouwd. Wij staan er als gelijke, wij zijn Zuidoost. Meer witte organisaties nemen ons minder serieus.’

Een vraag uit het rapport: Kan de interesse in wat in de gemeente speelt onder jongeren worden gestimuleerd door digitale kanalen te gebruiken, bijvoorbeeld door jongeren in hun natuurlijke mediahabitat – de sociale media – in aanraking te laten komen met kwalitatieve lokale berichtgeving?

‘We hebben veel volgers op YouTube en Facebook: hier 24.000 vaste volgers. Instagram begint te groeien met 1600 volgers. Maar om jongeren te bereiken moet je zelf jongere zijn. Het worden wel gescheiden werelden, die van jong en oud. Maar als jongeren het item interessant vinden wordt het snel veel bekeken en gedeeld. En ouderen worden weer via de jongeren bereikt en andersom. Bijvoorbeeld wat betreft woonruimte zoeken, dan worden namen doorgeven.

Informatiebereik

Toch worden sommige groepen slecht bereikt. Het is zonde dat bepaalde informatie niet bij mensen aankomt. Niemand gaat meer naar gemeenteraadsvergaderingen en de lokale overheid heeft er belang bij dat deze informatie iedereen bereikt. Met name de overheid slaat de plank vaak mis, vooral met het toontje! En het gaat dan om veel geld, geef dat maar aan ons en we doen het beter! Toch is het leuk dat ze soms bij ons aankloppen en we kunnen adviseren. Het wantrouwen tegenover de overheid is wijdverbreid en niet alleen in Zuidoost.’

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK