Noodopvang voor alle Amsterdamse dak- en thuislozen

Alle Amsterdamse dak- en thuislozen kunnen vanaf woensdag 16 december terecht in een tijdelijke noodopvang. De noodopvang is net als in november op diverse opvanglocaties in de stad, waaronder de Transformatorweg en enkele hostels.

Vanwege de landelijke lockdown is een tijdelijke noodopvang geregeld voor alle Amsterdamse dak- en thuislozen. Deze noodopvang geldt in ieder geval tot en met 19 januari. Noodopvang is voor zowel rechthebbenden (EU-burgers), als niet-rechthebbenden (ongedocumenteerden). Deze laatste groep heeft volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen recht op ‘normale’ opvang, maar kan dan wel terecht in deze noodopvang.

Diverse opvanglocaties in de stad

De noodopvang is net als in november op diverse opvanglocaties in de stad, waaronder de Transformatorweg en enkele hostels. Mensen kunnen hier terecht tussen 16.30 uur en 09.00 uur de volgende dag. Overdag kunnen de mensen terecht bij een van de inloopvoorzieningen elders in de stad.

Aanmelden voor een opvangplek

Dak- en thuislozen die gebruik willen maken van de noodopvang, kunnen zich melden bij de GGD op de Jan van Galenstraat 323 ingang B:

  • Op 16 december van 12.00 tot 16.00 uur
  • Na 16 december op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur

Het Leger des Heils, HVO-Querido en de Regenboog Groep organiseren en begeleiden de opvang.

Getraind om signalen te herkennen

De noodopvang wordt uiteraard georganiseerd met inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Zo mogen er maximaal 30 personen in een ruimte worden opgevangen en moet de 1,5 meter afstand bewaard worden. Medewerkers zijn getraind om signalen van coronabesmetting te herkennen. Bestaat er een vermoeden van besmetting, dan wordt het verpleegkundig team ingeschakeld. Dit is een speciaal team van GGD en de instellingen. Een verpleegkundige beoordeelt dan de situatie.

Meer informatoe

Dak- of thuisloos tijdens de coronacrisis

Dak- of thuisloos in Amsterdam

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK