Nieuw initiatief ‘Kleur de Kamer’ moet diversiteit in parlement brengen

Het gebrek aan diversiteit in de Tweede Kamer is zorgwekkend. Kleur de Kamer, een nieuw initiatief van een bundeling van niet-partijpolitiek gelieerde maatschappelijke organisaties, wil daar verandering in brengen.

Nederland houdt op woensdag 17 maart 2021 Tweede Kamerverkiezingen. Nagenoeg alle politieke partijen hebben inmiddels hun lijsten met kandidaat-Kamerleden gepresenteerd. En weer staan er maar weinig kandidaten van kleur op verkiesbare plekken. Volgens onderzoek is de lage opkomst tijdens verkiezingen mede te wijten aan het feit dat mensen zich niet vertegenwoordigd zien in de 2e kamer.

Ook komt het vaak voor dat er in de Tweede Kamer discussies plaatsvinden die Nederlanders van kleur direct raken, maar waar zij part noch deel aan hebben. Toen bijvoorbeeld het parlement enkele maanden geleden over institutioneel racisme debatteerde n.a.v. de “Black Live Matters” demonstraties afgelopen zomer, voerde slechts 1 parlementslid van kleur het woord. In de Tweede Kamer praat men wel óver mensen van kleur, maar niet mét hen; wanneer je mensen uitsluit van het politiek maatschappelijke debat vergroot je het risico op een gepolariseerde samenleving. De afwezigheid van zwarte politici in de Nederlandse politiek is daarom een pijnlijk gemis.

Gebrek aan bruggenbouwers in het parlement
De redenen voor het gebrek aan kleur in ons parlement zijn talrijk. Zo hebben politieke partijen nog veel te weinig leden én achterban van kleur. Daarnaast sluiten de campagnes van politieke partijen niet goed aan op de belevingswereld van mensen van kleur. Hierdoor blijft de kans groot dat het Nederlandse Parlement ook na de komende verkiezingen geen bruggenbouwers heeft die gezamenlijk kunnen werken aan de toekomst van Nederland.

Nieuw initiatief
Kleur de Kamer streeft naar een betere afspiegeling van de bevolking in de Tweede Kamer.
Om dit te bereiken zullen de organisaties achter Kleur de Kamer zich allereerst inzetten om de opkomst onder migrantengroepen in Nederland te verhogen. Poitieke en maatschappelijke participatie is en blijft immers dé sleutel tot sociale cohesie binnen ons land. Daarnaast start kleur de Kamer een campagne om Kandidaat-kamerleden van kleur actief te promoten onder het electoraat. Naast de promotie van de aangesloten kandidaat-Kamerleden, is er een stemwijzer die stemmers informeert over de posities van politieke partijen ten opzichte van relevante onderwerpen voor de doelgroep.

Nieuw initiatief: ‘Kleur de Kamer’ moet diversiteit in parlement brengen
Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK