Meldplicht voor feest met meer dan 100 bezoekers

In de regio Amsterdam-Amstelland verplicht om feesten en partijen op locatie te melden bij de betreffende gemeente als er meer dan 100 gasten komen. Denk aan locaties als feestzalen, musea en (party)boten.

Uit analyses van de GGD kunnen we afleiden dat besmettingen in de regio voor een aanzienlijk deel terug te leiden zijn naar feesten en partijen. Door de meldplicht wordt het toezicht op deze bijeenkomsten makkelijker en worden organisatoren zich bewust van de verantwoordelijkheden die zij hebben. Om te voorkomen dat op dit soort locaties meer besmettingen volgen, moeten eigenaren, organisatoren en beheerders vanaf dinsdag 25 augustus melding doen bij de gemeente.

Feest melden
Een feest in Amsterdam moet minimaal 48 uur van tevoren gemeld worden via het formulier op onze website. De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Het dringende advies hiervoor blijft om niet meer dan 6 mensen thuis te ontvangen. Ook zakelijke bijeenkomsten en begrafenissen en crematies hoeven niet gemeld te worden, maar een eventuele herdenkingsbijeenkomst op een andere locatie wel.

Feest melden

Handhaving
Als er geen melding wordt gedaan, zal er worden gehandhaafd. Dit kan betekenen dat de locatie per direct gesloten wordt of dat er een voorwaardelijke boete (dwangsom) wordt gegeven.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK