Meer hulp voor huurders met financiële problemen

Gratis hulp bij dringende geldproblemen

Het is heel belangrijk dat we huurders juist in deze zware periode niet in de steek laten en ze zo vroeg mogelijk helpen. Daarom zijn we bij de start van de coronacrisis begonnen met een specifieke ‘corona-aanpak’. We zetten deze aanpak in zolang als nodig is.

Corona-aanpak

Iedere huurder die een (dreigende) financiële achterstand heeft, krijgt een hulpaanbod. Bijvoorbeeld in de vorm van een overbruggingsperiode tussen de aanvraag en de uitbetaling van inkomensregelingen. Het is heel belangrijk dat corporaties en huurders goed contact met elkaar hebben. Neem dus snel contact op met uw corporatie als u denkt dat u de huur niet meer kunt betalen. En met de gemeente om te bekijken hoe een vervangend inkomen geregeld kan worden. We vragen mantelzorgers om alert te zijn op huurbetalingen van degene voor wie je zorgt. Let ook op familie en vrienden die de taal niet spreken of op een andere manier kwetsbaar zijn.

Resultaten 2019

Samen met de corporaties en maatschappelijk dienstverleners proberen we huisuitzettingen als gevolg van huurschulden zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor hebben we de projecten Geregelde Betaling, Vroeg Eropaf en Eropaf. Ook verzekeraars, energieleveranciers en de Sociale Verzekeringsbank helpen om betalingsproblemen op tijd te signaleren.

Het resultaat van deze samenwerking is dat in 2019 in slechts 78 gevallen tot ontruiming van corporatiewoningen werd overgegaan. In al die gevallen hadden de huurders een langdurige huurschuld en weigerden zij hulp en betalingsregelingen. Het aantal van 78 is ruim een kwart minder dan in 2018; toen waren er nog 106 ontruimingen. Naast deze 78 ontruimingen waren er in 2019 nog ongeveer 30 ontruimingen op basis van huurschulden in combinatie met sterke overlast en/of woonfraude door de huurder.

Meer weten;
Gratis hulp bij dringende geldproblemen

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK