Kenny Zschüschen: ”Het had ook anders met mij kunnen aflopen.”

Kenny Zschüschen

Kenny Zschüschen is de directeur van Venzo, het verbindingsplatform voor maatschappelijke inzet in Amsterdam Zuidoost. Dagelijks zet Kenny zich in om Amsterdam Zuidoost tot een nog mooiere plek te maken. Het verhaal van Kenny is niet uniek, maar toch is hij één van de rolmodellen voor jongeren uit de Bijlmer. In het kader van onze serie ‘veiligheid in Zuidoost’ ging Bijlmer&Meer in gesprek met Kenny Zschüschen over de ontwikkelingen in Amsterdam Zuidoost.

De in Suriname geboren Kenny verhuisde op 5-jarige leeftijd naar Nederland. Na drie jaar streken Kenny en zijn moeder in 1990 neer in de K-buurt in Zuidoost. Kenny vertelt: ‘‘Ik heb Zuidoost zien groeien en bloeien, ik ken het op mijn duimpje. Ik ben niet alleen bekend met de K-buurt maar met heel Zuidoost. Ik ken en spreek een heleboel mensen, ik weet wat er hier in Zuidoost speelt. Naast de geschreven regels ken ik ook de belangrijke ongeschreven regels.’’ Kenny is een Zuidoost Amsterdammer in hart en nieren.

Jonge ondernemer
Op zeer jonge leeftijd begon Zschüschen al met ondernemen. Zo zette hij op 15-jarige leeftijd samen met Otmar Watson en andere leeftijdsgenoten de Stichting ‘Eternity Percussion’ op. ‘‘Eternity gebruikt muziek als middel om jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Binnen de organisatie leren de jongeren sociale vaardigheden, worden er uitwisselingsprojecten georganiseerd en leren de jongeren over hun identiteit.’’ Naast jongeren over hun roots te onderwijzen, helpt de stichting jongeren om zelfstandig een onderneming op te zetten en te besturen. De stichting is uitgegroeid tot een groot succes en heeft, op zowel nationaal als internationaal gebied, samengewerkt met grote artiesten. ‘‘Ik had nooit durven dromen dat Eternity Percussion zo groot zou worden’’, vertelt Zschüschen.

Rolmodellen
Op jonge leeftijd ondernemen had Kenny niet zonder de steun van rolmodellen uit Zuidoost kunnen doen. ‘‘Ik zeg altijd, dat het ook anders kon aflopen met mij als jonge kerel die opgroeide in Zuidoost. Opgroeien in Zuidoost is niet altijd even makkelijk. Mijn moeder was een alleenstaande ouder en had het zwaar. Ik weet dat ze af en toe de centen moest tellen en deze heeft moeten omdraaien voor ons.’’ vertelt Kenny.

Opgroeien in een eenoudergezin is een bekend fenomeen in Zuidoost. Het verhaal van Zschüschen is daarom niet uniek. Kenny vertelt: ‘‘De andere kant van mijn verhaal is dat ik rolmodellen om mij heen had die hun tijd in mij hebben geïnvesteerd. Door deze rolmodellen heb ik bepaalde skills kunnen opdoen, en een netwerk kunnen bouwen, waardoor ik vandaag de dag ben waar ik sta. Ik besef door mijn eigen ervaringen hoe belangrijk het is om te investeren in anderen, en doe ik dit nu zelf voornamelijk via Venzo.’’

De rolmodellen die Kenny hielpen zijn bekende namen in Zuidoost, waaronder Otmar Watson (Untold), Saundra Williams (Kratertheater, Bijlmer Parktheater), Stephany Biezen (Going Social) en Angelo Bromet (WOTS).

Perspectief
Kijkend naar de ‘onveilige’ situatie in Zuidoost, is het volgens Zschüschen ontzettend belangrijk om de jongeren perspectief te bieden. ‘‘Er moet niet alleen aan de jongeren die dreigen af te glijden perspectief geboden worden, maar juist ook aan de excellente jongeren in Zuidoost. De focus ligt nu te veel en alleen op de afglijdende jongeren. Er moet een betere balans komen, want de problematiek in Zuidoost spaart de excellente jongeren niet. Ook de excellente jongeren voelen de sociale druk, ook zij zitten in éénoudergezinnen.’’

Om te voorkomen dat jongeren afglijden en hun potentie benutten, moeten er volgens Kenny meer programma’s voor de jongeren ontwikkeld worden en moeten er meer plekken zijn waar jongeren terecht kunnen. ‘‘Dit moeten locaties zijn waar jongeren zich veilig voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten en waar ze buiten de grenzen durven te kijken. Vooral het laatste heeft mij persoonlijk veel gebracht.’’

Veelkoppig monster
Zoals stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing in november 2019 al belichtte in het Bijlmer&Meer interview over veiligheid, is het probleem in Zuidoost veel groter dan waar nu de focus op ligt. Het gaat niet alleen om een paar jongeren die zich lijken te misdragen, nee, het gaat om een ‘veelkoppig monster’ zoals de stadsdeelvoorzitter het noemt. Zschüschen sluit zich hier volledig bij aan en stelt: ‘‘De focus moet op de kinderen gelegd worden, maar ik ben van mening dat er nog een grotere focus moet zijn op de ouders en verzorgers van de kinderen. De ouders en verzorgers hebben de opvoedende rol, maar kampen vaak zelf met veel problemen, wat de opvoeding verstoort.’’

Kenny spreekt over een driehoek. ‘‘Je hebt het thuisfront, de school en het werkveld. Op al deze drie essentiële punten zul je begeleiding en ondersteuning moeten organiseren, wil je het probleem goed kunnen aanpakken. De kinderen hebben een stabiele thuissituatie nodig, ze hebben goede begeleiding op school nodig en daarbuiten moeten de jongeren zinvolle vrijetijdsbestedingen kunnen volgen.’’ Als alles binnen deze driehoek in orde is, kan het kind in een veilige omgeving opgroeien.

De oplossing Een ‘één-jarig-plan’ is niet de oplossing voor Zuidoost. ‘‘De problematieken die we in Zuidoost zien, zijn er al generaties. Wat in generaties is opgebouwd, kun je niet in één jaar oplossen. Je hebt ook weer generaties nodig om dit probleem op te lossen.’’

Heel Amsterdam Zuidoost zal met elkaar moeten samenwerken om de problemen op te lossen. ‘‘We moeten met ons allen de schouders eronder zetten, en dat kan niet als er verschillende eilanden zijn. Het vertrouwen in elkaar moet weer worden hersteld. Als er weer vertrouwen is, dan moet er zo snel mogelijk samengewerkt worden. Samen kunnen we veel meer bergen verzetten, dus mijn advies aan de inwoners van Zuidoost is: doorbreek oude patronen, durf elkaar te vertrouwen, bouw dat vertrouwen op, houdt dat vertrouwen vast, ga met elkaar samenwerken, sluit allianties en draag je positieve steentje bij. Natuurlijk zullen er meningsverschillen zijn, maar we moeten elkaar juist vinden in de overeenkomsten die we met elkaar hebben.’’

Door middel van het Social Pact Zuidoost heeft Venzo, samen met lokale organisaties, het voortouw genomen om zich in te zetten voor een positieve verandering in Zuidoost.

Venzo
Venzo is een verbindingsplatform voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost. De stichting richt zich op het ondersteunen en matchen van vrijwilligers en organisaties. Daarnaast vervult Venzo een opleidende functie door middel van trainingen en cursussen aan te bieden via haar Burgeracademie. Deze trainingen en cursussen zijn gericht op het versterken van de maatschappelijke inzet. Ga voor meer informatie naar www. venzo.co.nl.

Vanaf 7 februari 2020 zal Venzo maandelijks een vrijwilliger in beeld brengen in Bijlmer&Meer. Door middel van Vrijwilliger in Beeld (ViB) zet Venzo de hardwerkende vrijwilligers, die zich inzetten voor anderen, in de schijnwerpers.

Foto: Peter Sabelis

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK