Ir. Lely Lyceum officieel erkende Technasium school

Ir. Lely Lyceum

Dit schooljaar startte het Ir.Lely Lyceum – als enige school in Amsterdam Zuidoost – met een Gymnasium opleiding. Daarnaast nam de school ook deel aan het introductieprogramma van de landelijke technasiumscholen. Dit programma is succesvol doorlopen, waardoor het Ir. Lely Lyceum vanaf komend schooljaar officieel het predicaat Technasium mag voeren. Rector-bestuurder Jeroen Rijlaarsdam is trots op dit resultaat: “Scholen worden niet zomaar toegelaten tot het landelijke netwerk van technasiumscholen. Er zijn strenge kwaliteitseisen en je moet een goed onderbouwd onderwijsplan voor de komende jaren hebben. Op basis van de ervaringen van onze leerlingen en docenten had ik er al goed vertrouwen in, maar dat we nu ook officieel erkenning krijgen van de Stichting Technasium is natuurlijk fantastisch”.

Met de komst van het Technasium naar het Ir. Lely Lyceum krijgt Zuidoost er een populair onderwijsconcept bij. “We zijn al jaren een erkende school voor tweetalig onderwijs, met veel aandacht voor internationaliseringsprojecten. Voor de meer bètagerichte leerlingen is er nu dus ook het Technasium. Op die manier biedt het Ir. Lely Lyceum aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs voor zowel alfa als bèta leerlingen”, aldus Rijlaarsdam.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Docent Jantine Ouwendijk van het Ir. Lely Lyceum legt uit wat het Technasium is en waarom zij er enthousiast over is. “Op het Technasium volg je naast de reguliere vakken, het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Bij O&O werk je in groepjes aan levensechte, bètatechnische projecten. Elk O&O-project heeft een opdrachtgever: een bedrijf dat de leerlingen van het Technasium vraagt om een creatieve en innovatieve oplossing voor een probleem. Bij de start van een project brengen leerlingen vaak een bezoek aan het bedrijf of komt de opdrachtgever langs om erover te vertellen. Aan het eind presenteren de leerlingen de resultaten aan de opdrachtgever. Dat vraagt om activerend onderwijs, gericht op het ontwikkelen van kennis én competenties. Zo leer je de kennis die je in andere (exacte) vakken opdoet, direct te gebruiken. Zoals bij elk vak krijg je bij O&O gewoon cijfers die meetellen. Maar je krijgt niet alleen een beoordeling voor het resultaat. Je persoonlijke inzet en (competentie)ontwikkeling tellen ook mee.”

Wat is het Technasium?
Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs. Op dit moment zijn er 100 technasiumscholen, verspreid door heel Nederland. Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk.

Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden waar werkgevers behoefte aan hebben. Zoals: creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken.

Waarom Technasium?
Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technici en technologen. Het probleem is dat nog te weinig jongeren kiezen voor een exacte vervolgopleiding. Het Technasium streeft naar een verbeterde instroom naar en een bewustere keuze voor bètatechnische vervolgopleidingen en wil de belangstelling voor bètatechnische beroepen vergroten.

Ir. Lely Lyceum
Foto:
Denken en doen: Tijdens deze Technasium les bundelen leerlingen van het Ir. Lely Lyceum hun creatieve en technische kennis. Met behulp van vloerrobots en iPads blijken programmeren en afstanden berekenen niet eens zo moeilijk te zijn (links op de foto docent Jantine Ouwendijk).

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK