Jakob Wedemeijer: Het Groene Hart van Zuidoost

“De stad van de toekomst.” Zo noemde oud-nieuwslezeres Noraly Beyer Zuidoost tijdens de Passion in 2018. Treffende woorden, want ons stadsdeel is in raptempo aan het veranderen. We bouwen de komende jaren duizenden woningen in onder andere Bijlmer-West, maar ook in Ouder-Amstel.

Ook streven en we ernaar alle inwoners en toekomstige inwoners voldoende toegang te geven tot openbaar groen. Gelukkig heeft ons stadsdeel verrassend veel groene ruimtes. Als we ze slim en efficiënt inrichten, kunnen we de komende jaren heel veel plezier hebben van onze parken. Een mooi voorbeeld is het Nelson Mandela Park dat we binnenkort kunnen verbinden met de Gaasperplas door het aanleggen van een park op de tunnel van de A9. Een ambitieus project dat lang zal duren. Maar het resultaat zal zeer de moeite waard zijn.

Gelukkig zijn we al enige tijd onderweg. Inwoners hebben intussen goede ideeën aangeleverd voor verbetering van het Nelson Mandela Park. En over het dak van de A9 zijn in het verleden al afspraken gemaakt. We hopen binnenkort te komen met een plan voor de inspraakronde. Daarbij zullen we zo nauwkeurig mogelijk vertellen wat nog kan worden veranderd aan de inrichting van het dak. Voor onze inwoners is dat laatste erg belangrijk, want veel van hen hebben al laten weten dat zij plannen hebben. Hoewel ik blij ben met dat enthousiasme heeft het ook een keerzijde. We kunnen immers niet alle ideeën uitvoeren. Sommige passen nu eenmaal niet. We zullen dus knopen moeten doorhakken. Ook dat willen we samen doen.

Verder wil ik het vandaag hebben over een van de parels van Zuidoost: de Gaasperplas. De wethouder Openbare Ruimte heeft al aan het vorige DB gevraagd om een uitgebreid inspraaktraject te starten over de herinrichting van de Gaasperplas. Een upgrade is hard nodig. Al 40 jaar is het beperkt onderhouden. Omdat het park een regionale functie heeft wordt dat onderhoud overigens ook betaald door de provincie en de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen. Het park moet geschikt worden gemaakt voor het gebruik door alle inwoners van Zuidoost en andere inwoners van de regio. Voor die laatste groep moet het park ook gemakkelijk met de fiets of metro te bereiken zijn. De ambitie is om een goed bereikbare recreatieplas te maken met ruimte voor sport, spel en recreatie maar ook om van de natuur te genieten.

We gaan het park onderverdelen in natuurzones en recreatiezones. Op deze wijze kunnen natuur en recreatie met elkaar worden verenigd. Het Toekomstplan Gaasperplas kost 13,7 miljoen. De gemeente heeft voor de eerste werkzaamheden al zo’n 4 miljoen gereserveerd. Dat betekent dat we niet alles in een keer gaan doen. De Gaasperplas ligt iedereen na aan het hart getuige de vele reacties en zienswijzen op het voorgestelde Toekomstplan. Ook de Stadsdeelcommissie heeft een uitgebreid en positief advies geschreven. Het woord is nu aan de commissie van de gemeenteraad. Daarna stuurt het DB een definitief voorstel naar burgemeesters en wethouders die uiteindelijk het Toekomstplan vaststellen. Tevens zal het DB dan de vele reacties beantwoorden.
Samen met de beheerder Groengebied Amstelland gaan we volgende jaar bekijken wat we als eerste gaan doen.
Ik ben trots dat ik tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen tegelijkertijd kan werken aan drie met elkaar verbonden parken; het Groene Hart van Zuidoost.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK