Gratis boek: Amsterdam en het slavernijverleden

In de grotere bibliotheken kunt u gratis het boek ‘Amsterdam en het slavernijverleden’ afhalen. Dit boek vertelt welke rol Amsterdam precies speelde in de wereldwijde slavenhandel en slavernij en over de doorwerking in onze huidige samenleving. Door lessen uit het verleden te delen, kunnen Amsterdammers aan een gezamenlijke toekomst werken.

De stad Amsterdam deed 300 jaar lang mee aan de slavenhandel en slavernij. Die reikten tot over de hele wereld. Het boekje ‘Amsterdam en het slavernijverleden’ laat onder meer zien hoe belangrijk de rol van Amsterdamse stadsbestuurders was. Diezelfde stadsbestuurders hoorden vaak bij de rijkste koopmannen van onze stad en profiteerden soms enorm van het gedwongen werk van tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen in de Nederlandse koloniën.

Oost en West

Van oudsher wordt bij de Nederlandse betrokkenheid bij slavernij vooral gedacht aan Suriname en de Caraïbische eilanden (‘de West’). Maar in ‘de Oost’, met name voormalig Nederlands-Indië, zijn ook miljoenen mensen tot slaaf gemaakt, verscheept, verhandeld en ingezet voor onder meer het verbouwen van specerijen, waarmee Amsterdam rijk kon worden.

Verzet en doorwerking

Wie denkt aan slaven, denkt misschien vanzelf aan weerloze mensen die hun lot moeten ondergaan. Maar het boek laat zien hoe al vanaf het begin tot slaaf gemaakte mensen in opstand kwamen tegen hun onderdrukker, soms met succes. Verder vertelt het boek hoe racistische denkbeelden – bedacht om de slavernij te rechtvaardigen – tot op de dag van vandaag doorwerken.

Vergeten onderwerpen

Het boek geeft ruimte aan ‘vergeten’ onderwerpen, zoals de slavernij in de Oost. Maar onze hele slavernijgeschiedenis is lang weggemoffeld. Dat heeft het leed nog verlengd.

Het verleden leeft

Komende maanden besteedt Amsterdam op veel manieren aandacht aan het slavernijverleden en de doorwerking daarvan op onze stad nu. Zo kunt u op AT5 momenteel een reeks documentaires zien, waarin scholieren samen met experts op zoek gaan naar sporen van het slavernijverleden in onze stad.

Her en der in de stad – en online – kunt u de komende tijd naar tentoonstellingen, voorstellingen en kinderactiviteiten. En deelnemen aan wandelingen, debatten, en webinars. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op amsterdam.nl/slavernijverleden.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK