Gentrificatie in Zuidoost?

Dirk de Jager, Lid dagelijks bestuur Amsterdam Zuidoost:

Hoe is dat in Zuidoost? Zeker met het oog op de bouw van zo’n 40.000 woningen, de komende vijftien jaar in ons stadsdeel. Dat betekent ook 60.000 nieuwe bewoners en nog eens 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij. Daarmee komen we op ongeveer 150.000 inwoners in ons stadsdeel. Net zoveel als middelgrote steden zoals Den Bosch, Amersfoort en Arnhem. Worden huidige inwoners verdreven? Is er nog plek voor de huidige lokale winkels, restaurants en andere lokale ondernemers? Houden we de kenmerkende unieke gastvrije sfeer en cultuur van de gemeenschappen in Zuid- oost? Als Dagelijks Bestuur van Zuidoost zien we juist mogelijkheden in de groei.Zo kunnen we sturen op het type nieuwe en bestaande woningen, op economie (inclusief horeca en winkels), cultuur en onze lokale structuur met informele netwerken.

Voldoende nieuwe woningen komen voor Zuidoosters
Eerst de woningbouw. We hebben nu ongeveer zeventig procent sociale huurwoningen; veel vergeleken met andere delen van de stad. Daar zijn we zuinig op. Daarom koersen we ook op ’40-40-20’. Voor de nieuwbouw is gemiddeld
over heel Zuidoost is er een verdelging van 40% sociale huurwoningen, 40% middel- bare huur (koop) woningen en 20 duurdere huur/koop woningen afgesproken. Het is belangrijk dat er voldoende nieuwe woningen komen voor Zuidoosters. Samen met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars kijken we waar we welke type woningen het best kunnen toevoegen om zo nog goede diverse wijken te krijgen. Dat is ook belangrijk om sociale problemen in eenaantal wijken aan te pakken.

Behouden van winkels

We gaan ook voor het zoveel mogelijk behouden van winkels en restaurants. Los van nieuw winkelaanbod en horeca. Zowel in de bestaande wijken als ook in de nieuw te bouwen wijken. Ook hier is een goede mix van belang.

Cultuuraanbod

Bij een groeiend stadsdeel kijken we ook naar huidig cultuuraanbod. Dat willen we een betere plek geven in de nieuw te bouwen wijken en ook in het nieuw te vormen centrum van Zuidoost het Arenapoort gebied. Daarover zijn we in gesprek met ontwikkelaars en grondeigenaren. Ook zij zien het belang hiervan in.

Goud in handen

We willen, ook waar het gaat om de informele netwerken, deze koesteren en beschemen. De kunst is om het goede van het huidige Zuidoost te behouden en tegelijkertijd het goede van de nieuwe bewoners en ondernemers ook een plek te geven. Zo kunnen we Zuidoost de komende jaren gaan versterken met behoud van haar eigen prachtige culturen. We bouwen verder aan een nieuw stuk stad. Dat doen we met elkaar. Bestuur, inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties enz. Samen hebben we goud in handen. De toekomst van de diverse stad ligt in Zuidoost.

Ik ben benieuwd naar uw reactie. U kunt die sturen naar D.Jager@amsterdam.nl.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK