Gaasperdam begint met papier scheiden

Gaasperdam papier scheiden

De wethouderbuurt in Gein en de S-buurt in Reigersbos krijgen de primeur van Zuidoost voor het huis-aan-huis inzamelen van oud papier en karton. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft besloten akkoord te gaan met het voorstel hiertoe. Bewoners van deze twee buurten krijgen een speciale minicontainer om het oud papier en karton in te verzamelen. Op het deksel staat duidelijk aangegeven wat in die container mag.

Het gaat om een pilot die deze week begint en drie maanden duurt. Na afloop mogen bewoners zelf bepalen of, en hoe, ze willen meewerken aan betere afvalscheiding. Ze mogen de minicontainers ook teruggeven aan de gemeente. “Amsterdam heeft als doelstelling om in 2020, 65% van het huishoudelijk afval als zogenoemde waardestromen gescheiden in te zamelen”, zegt portefeuillehouder Jakob Wedemeijer. Waardestromen zijn afvalstoffen die tot nieuwe producten kunnen worden verwerkt. Daardoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. “De bewoners van ons stadsdeel kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan die doelstelling.”

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK