Foundation Global Inclusion gaat hand in hand met het Bindelmeer College

Foundation Global Inclusion

Foundation Global Inclusion heeft als visie dat alle mensen, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen, recht hebben op gelijke kansen en een gelijke behandeling. De wereld is in beweging en dat maakt dat de diversiteit overal toeneemt. Dat was in Amsterdam Zuidoost natuurlijk al het geval. Volgens deze foundation is het nu meer dan noodzakelijk om een ieder de mogelijkheid te bieden om zich volwaardig te ontwikkelen en te profileren, zodat een ieder kan deelnemen aan de samenleving. Bijlmer&Meer ging met Rachella Vorm, oprichter van Foundation Global Inclusion, in gesprek over hun samenwerking met het Bindelmeer College. Zij is al sinds haar zeventiende actief in Amsterdam onder de minderbedeelden, drugsverslaafden, prostituees en in de Bijlmerbajes en sinds 5 jaar actief in Amsterdam Zuidoost.

Hoe is de samenwerking met het Bindelmeer College gekomen?
“Mijn twee kinderen, Tabitha & Justin, wilden in een multiculturele omgeving naar de middelbare school gaan en ik heb ze twee jaar geleden overgeplaatst naar het Bindelmeer College. Het was voor mij ook gelijk het moment dat ik actief betrokken raakte bij de school. Mijn hoofddoel was het verbinden, op verschillende vlakken, met professionals, deskundigen en gemeente De Ronde Venen zodat er samenwerkingen kunnen ontstaan. Inmiddels hebben we al verschillende wethouders, gemeenteraadsleden en beleidsadviseurs op bezoek gehad op de nieuwe locatie en de verbinding met Kees Buijtelaar, directeur van het Bindelmeer College, is tot stand gebracht.”

Wat is de grootste behoefte van de leerling?
“De school wilt voorzien in de behoefte van leerling en ouder op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied door een community school te zijn. Met Foundation Global Inclusion in huis heeft dit een toegevoegde waarde voor de school die deze rol van community school wilt vervullen. Er zijn vakmanroutes op mbo niveau, waar de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen, zoals de koksopleiding, de dansklas (twee keer kampioen geworden) en de voetbalklas. De entrepreneur-, media & entertainment- en kunstklas zijn in ontwikkeling.

De leerlingen hebben behoefte aan rolmodellen uit verschillende branches. Wij willen hun kennis en inzicht vergroten door middel van masterclasses en voorzien in de sociale, maatschappelijke en economische behoefte.”

De 6 pijlers
Het principe waar het Foundation Global Inclusion mee werkt om de vragen van de school, ouders en kind aan te pakken heeft zes pijler, namelijk:  we find and fund, we build networks, we empower, we educate, we provide en we consult. Rachella licht toe waar elke pijler voor staat.

We find and fund: ‘‘Wij ondersteunen minderheidsgroepen, zoals jongeren door sponsors en fondsen te helpen vinden voor activiteiten. Wij verbinden vanuit ons netwerk, professionals op diverse gebieden en willen masterclasses organiseren.’’

We build networks: ‘‘Wij hanteren ‘social networking’ als krachtig bindmiddel tussen de leerlingen en ouders en sociaal-maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten om de integratie en participatie te bevorderen.’’

We empower: ‘‘Wij geloven in het bekrachtigen van leerlingen en ouders om hen in hun kracht te zetten, zodat zij hun talenten volledig kunnen benutten en ontwikkelen, waardoor hun volwaardige integratie en participatie in de samenleving een feit wordt. Dit proces noemen wij inclusie.’’

We educate: ‘‘Wij maken gebruik van verschillende vormen van educatie en training. Op het gebied van management, sociale voorzieningen, beroepsoriëntatie en budgettering, maar ook op het gebied van opvoeding, gezondheid en welzijn. Wij zullen starten met het initiatief van het Ministerie van Financiën, Geldwijzer, de week van het Geld 23 tot en met 27 maart op het Bindelmeer College.’’

We provide: ‘‘Wij bieden zorg en advies op diverse terreinen aan leerlingen en ouders, zoals opvoeding, gezondheid en maatschappelijk welzijn. Daarnaast geven wij financiële coaching, voorlichting en voorzien in basale computertraining om computervaardigheden bij jongeren en ouderen te bevorderen.’’

We consult: ‘‘Wij adviseren altijd op maat en hebben persoonlijke aandacht voor iedereen die zich bij ons aanmeldt met vragen en verzoeken.’’

Waar gaan het Bindelmeer College en Foundation Global Inclusion gezamenlijk naar toe?
“Ons gezamenlijke doel is leerling, ouders en de gemeenschap te versterken in haar persoonlijke ontwikkeling op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied.”

 

Door Drs. MA, Graziëlla Hunsel Rivero
Foto: Bezoek aan nieuwe locatie Foundation Global Inclusion in het Bindelmeer College van Gemeenteraadslid Nenita La Rose. Van links naar rechts: Kees Buijtelaar , Nenita La Rose en Rachelle Vorm.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK