Discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt

In een stad als Amsterdam zou iedereen volwaardig mee moeten kunnen doen en dezelfde kansen moeten krijgen. Op een baan en op een huis. Helaas wordt er op de woningmarkt nog veel gediscrimineerd, blijkt uit een onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd door RIGO.

In het onderzoek is er getest op zowel migratieachtergrond als sekse en bestond uit 2 delen.

1 op 3 makelaars gaat in op discriminerend verzoek
Voor het eerste deel van het onderzoek ontvingen 41 makelaars een mystery call van de onderzoekers. De onderzoekers deden zich voor als verhuurders en vroegen de makelaars om vooraf een selectie op afkomst te maken. 33% van de gesproken makelaars bleek bereid om in te gaan op dit discriminerende verzoek. De helft van deze makelaars liet merken zich ervan bewust te zijn dat het niet mag, maar deed het dus toch.

Twee derde van de makelaars was niet bereid mee te werken aan het verzoek van de onderzoeker. Het merendeel van hen legde de uiteindelijke beslissing bij de verhuurder zelf neer.

Niet-westerse naam regelmatig ongelijk behandeld
Voor het tweede deel van het onderzoek werden brieven naar verhuurders gestuurd uit naam van 2 kandidaat huurders die verschillen op bepaalde kenmerken. Er is in totaal op 250 advertenties gereageerd. In 19% van de gevallen bleken kandidaten met een niet-westerse naam ongelijk te worden behandeld.

Discriminatie op migratieachtergrond komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor, maar meer bij mannen (21%, bij vrouwen 16%). Er zijn ook nog verschillen in mate van discriminatie tussen verschillende migrantengroepen aangetoond. Zo wordt een man met een Ghanese naam in 29% van de gevallen ongelijk behandeld ten opzichte van een man met een Nederlandse naam. Bij een man met een Arabische naam gebeurt dit in 15% van de gevallen.

Aanpak van het probleem
De resultaten van het onderzoek zijn duidelijk: discriminatie op de woningmarkt een probleem. De gemeente Amsterdam heeft zijn bevindingen inmiddels gedeeld met de Amsterdamse verhuurdersbranche en de antidiscriminatie organisatie Comité 21 maart.

Het is aan de makelaars om hun leven te gaan beteren, maar het is de taak van gemeente om een vinger aan de pols te houden. Daarnaast komt een bewustwordingscampagne, en zal in de toekomste het discriminatieonderzoek worden herhaalt!

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK