De Vakmanschapsroute op het Bindelmeer College

Bindelmeer College

Dit schooljaar is het Bindelmeer College gestart met de Vakmanschapsroute. De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject op het Bindelmeer College. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het Bindelmeer College een route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van Amsterdam. De Vakmanschapsroute start in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. Dit betekent dat leerlingen vanaf de start op het Bindelmeer College binnen vijf jaar de mbo-2 diploma kunnen halen. Dat is een jaar sneller dan het gewone traject waarbij de leerling eerst de vmbo-basis opleiding behaalt en daarna naar het ROC gaat.

In de Vakmanschapsroute worden leerlingen in leerjaar 3 van de vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van de mbo-opleiding. Het Bindelmeer College werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. Samen zorgen de twee organisaties ervoor dat de leerlingen een goed programma volgen en de mbo-diploma in drie jaar halen. Bij het diploma wordt ook een cijferlijst van de vmbo-vakken die behaald zijn meegegeven.

In principe wordt al het onderwijs aangeboden op het Bindelmeer College, maar het kan zijn dan leerlingen voor sommige onderdelen in leerjaar 4 en 5 een keer of verschillende keren moeten afreizen naar een locatie van het ROC van Amsterdam. Dit biedt een kans om de sfeer op die school te proeven en kan helpen bij het maken van een goede keuze voor wat de leerlingen na de Vakmanschapsroute gaan doen. Het Bindelmeer College vindt het Wij belangrijk om te helpen bij het maken van die keuze: werken of verder studeren en een mbo-3 of mbo-4 diploma halen. De uitstroomprofielen zijn: Helpende Zorg & Welzijn, Dienstverlening Facilitair en Medewerker Sport en Recreatie.

Directeur Kees Buijtelaar is erg positief over de vakmanschapsroute, hij vertelt: ‘‘De vakmanschapsroute beoogt twee dingen: allereerst is het een drempelloze verbinding met het MBO, dit maakt het mogelijk voor onze leerlingen om succesvol in te stromen zonder al die nodeloze stress van inschrijven en weer wennen aan een nieuwe school. Ten tweede hebben ze met de vakmanschapsroute veel gemakkelijker toegang tot een hoger niveau (niveau 3 en 4). Dat is belangrijk, want we zien in Amsterdam te veel uitval in dit traject. De vakmanschapsroute voorkomt ook hierbij verkeerde aansluitingen, onduidelijkheden en wederom stress. Wij weten dat leerlingen die de vakmanschapsroute doen en kiezen voor een vervolg altijd goed terechtkomen.’’

De leerlingen voeren hier de Shuttle Run Test uit voor de fitheidstest die gekoppeld is aan de vakmanschapsroute Sport & Recreatie.

Foto: De leerling Devanté voert de Push-up test uit onder leiding van Meester Pieter.

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK