Bijlmervliegramp Herdenkingsactiviteiten 2018

Bijlmervliegramp

Op 4 oktober 2017 was het 25 jaar geleden dat de Bijlmervliegramp werd herdacht. Er werd daarom veel aandacht aan deze herdenking besteed. Lokaal en nationaal.  Kasja Ollongren (nu minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) zei bij deze herdenking het volgende: ‘Het litteken van de Bijlmerramp moeten wij samen dragen. Niet alleen de flats bleven gehavend achter. De pijn van die vreselijke dag kan niemand wegnemen.’ Er werden veel kransen gelegd  door onder meer toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (nu wethouder in Amsterdam) namens de Nederlandse regering. Om de 5 jaar zou er weer een Nationale herdenking van de Bijlmervliegramp kunnen plaatsvinden. In de tussenliggende jaren kan er op bescheiden doch waardige wijze herdenkingsactiviteiten worden gehouden. De herdenkingsactiviteiten van 2018 staan in het teken van 50 jaar Bijlmer, want de Bijlmerramp heeft in deze periode zijn sporen achter gelaten in Amsterdam Zuidoost.

De herdenkingsactiviteiten van 2018 gingen van  start op 14 september. De Stichting Beheer Het Groeiend Monument heeft toen samen met andere organisaties een concert gehouden met de band Nazaten. Er werd in het kader van 50 jaar Bijlmer, een muzikale Ode aan de Bijlmer gebracht, een Ode aan de (Surinaamse) vrouwen en een Ode aan allen die zich hebben ingezet tijdens en na de Bijlmerramp.

Programma herdenking Bijlmervliegramp 4 oktober 2018
Nabestaanden, bewoners, vrienden en belangstellenden zijn vanaf 17.30 uur van harte welkom bij het Groeiend Monument (Het Nellesteinpad/achter de flat Groeneveen).

Het programma

17.45 uur :      Welkomstwoord door het bestuur van de Sticht Beheer Het Groeiend Monument. Gevolgd door enkele sprekers, waaronder stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en een muzikale bijdrage.

18.35 uur:       1 minuut stilte om de slachtoffers te herdenken. Gevolgd door het leggen van kransen en bloemen.

19.00 uur:       Einde van de bijeenkomst

Tussen 13.00 uur en 15.00 uur bent u welkom in de tent bij Het Groeiend Monument om met betrokkenen te praten, onder het genot van een kopje koffie of thee. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur zijn er tevens rondleidingen met informatie over Het Groeiend Monument.

Voor vragen en overige informatie kunt u ook terecht in de tent bij het Groeiend Monument of via 0652036608.

 

Deel dit bericht op social media

Leave a Reply

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK