Andro Bottse, CoForce: “Zuidoost moet profiteren van de energie transitie.”

Volgens de gemeentelijke doelstelling moet Amsterdam in 2040 van het gas af zijn. CoForce ondersteunt deze energie-neutrale ambitie door bewoners en bedrijven de middelen te bieden om hun steentje bij te dragen. Andro Bottse, bestuurslid bij stichting CoForce, en zijn teamgenoten halen duurzame initiatieven op, ondersteunen bij het uitwerken van idee naar project, regelen financiering, expertise en netwerk zodat de kracht van onderop het verschil kan maken.

De overheid roept op om fors energie te besparen. Maar wanneer de overheid zaken opdringt aan de samenleving ontstaat er bij een grote groep mensen weerstand. CoForce is in 2019 opgericht om burgers en bedrijven enthousiast te maken om zelf hun eigen energietransitie ter hand te nemen. Zo vergroten we de kans van slagen dat Amsterdam in 2040 haar klimaat doelen haalt.
CoForce is begonnen als een initiatief van bewoners van stadsdeel Zuidoost. Dit zijn Zuidoostenaren die al bezig waren om kleinschalige activiteiten op te zetten in hun buurt. “Zoals het aanschaffen van isolatiemateriaal of het installeren van energiezuinige douchekoppen, slimme energie meters, ledlampen of zonnepanelen.” Het doel is om ervoor te zorgen dat alle huishoudens in Zuidoost in 2040 allemaal energieneutraal zijn. Dit betekent dat de energierekening die nu nog de kosten opsomt voor de verwarming van het huis, het gasfornuis, de verlichting en andere energieslurpende middelen straks op nul euro staat. De bij CoForce aangesloten bewoners noemen we energiecommissarissen. We komen regelmatig bij elkaar om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.

Andro is voormalig wethouder van dit stadsdeel en toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties in Zuidoost

Een betere planeet
Andro woont zelf sinds vijftien jaar in dit stadsdeel. Hij is voormalig wethouder van dit stadsdeel en toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties in Zuidoost, zoals Madi en het Ir Lely Lyceum. “Ik ben iemand die heel graag een bijdrage wil leveren aan de samenleving waar ik in woon. CoForce kwam op mijn pad. Ik ben toen gevraagd of ik wilde aansluiten bij de organisatie. Nadat ik de doelstellingen en de ambities van CoForce zag, besloot ik me aan te sluiten.”

Hoe kunnen we onze planeet goed afgeven aan de volgende generatie? Dit is een ingewikkeld vraagstuk. “We gebruiken momenteel ontzettend veel fossiele brandstoffen die worden omgezet in CO2 en daarmee krijgen we elke keer een beetje opwarming van de aarde en we weten en hebben gezien dat die opwarming kan leiden tot rampen zoals de overstroming in Limburg en Duitsland. Het wordt te warm op aarde en er komen grote stormen. Er zijn dingen aan de gang waar wij als mens de oorzaak van zijn. Door mij aan te sluiten bij CoForce heb ik het gevoel dat ik op deze manier ook iets voor de aarde terug kan doen en een bijdrage kan leveren in een heel belangrijk aspect die de samenleving de komende jaren zal moeten aanpakken.”

Lage energierekening
De ene Zuidoostenaar is de andere niet. En er zijn meer bedeelde en minder bedeelde bewoners. Vaak zie je dat meer bedeelde bewoners meer gedreven zijn om met de energietransitie bezig te zijn. Ze hebben daar dan ook het geld voor. “Aan de andere kant zie je dat de minder bedeelde bewoners dagelijks bezig zijn met overleven. Ze houden vaak aan het einde van hun geld een stukje maand over. Dit wil eigenlijk al zeggen dat deze groep niet bezig is met duurzaamheid en energietransitie; wat helaas als consequentie heeft dat hun maandelijkse energiekosten de komende jaren enorm zullen stijgen.”
De energietarieven gaan namelijk omhoog, maar hun maandelijkse inkomsten stijgen niet mee, waardoor ze minder geld overhouden voor de noodzakelijke uitgaven. Dit wordt ook wel energie armoede genoemd. “Met de energietransitie voor alle huishoudens in Zuidoost zorgen we ervoor dat ook minder bedeelde Zuidoostenaren hun energierekening verlagen en dat zij niet nog armer worden.” Niet alleen krijgen Zuidoostenaren lagere energierekeningen, ook de gehele economie van Zuidoost kan meeprofiteren.
Wanneer bewoners en bedrijven zonnepanelen installeren of gebouwen isoleren ontstaat er werk. Werk dat kan worden uitgevoerd door mensen uit Zuidoost. Zo slaan we twee vliegen in één klap. We verduurzamen en besparen energie én we stimuleren de lokale economie door werk voor onze mensen te creëren.

 

Heel Zuidoost kan meeprofiteren van de energie transistie!

Projecten van CoForce


Project Zonnepanelen in Kantershof.

De daken van de carpoorts staan leeg. Het idee is om daar zonnepanelen op te plaatsen om zo elektriciteit op te wekken voor de buurt. Deze duurzame, door de zon opgewekte energie kan dan gebruikt worden om de energierekening van de buurt te verlagen. Aan de hand van dit idee werd er een energie commissaris van CoForce geraadpleegd en samen met hem werd er een plan opgesteld om te onderzoeken wat er allemaal moest gebeuren om dit te kunnen realiseren. Het bestuur van CoForce besloot daarop om een bedrag van maximaal 5000 euro ter beschikking te stellen om deze haalbaarheidsstudie te bekostigen.

Project Johan Cruijff Arena
Onder regie van de Johan Cruijff Arena is een project gestart om techniek te ontwikkelen om op een efficiente manier energie uit te wisselen tussen het gebied Venserpolder, de Arena Poort en de Johan Cruijff Arena. Binnen een tijdsbestek van 4 jaar moet er een technische oplossing komen voor het slim transporteren van energie. Het gaat er hierbij om dat er een netwerk wordt gemaakt waarbij de energie uitwisseling tussen bewoners, bedrijven en de Arena heel efficiënt gaat plaatsvinden, waardoor niet alleen energiekosten kunnen verminderen, maar ook pieken en dalen in het energienetwerk kunnen worden opgevangen. Het is de bedoeling dat dit energiemanagement systeem ten goede komt van het hele gebied rondom de Arena. CoForce participeert in dit project om ervoor te zorgen dat de belangen van de bewoners goed meegenomen worden.

Voorwaarden
Elke bewoner of bedrijf kan een idee indienen om bij te dragen aan de energietransitie. “We proberen de voorwaarden om een projectidee in te dienen minimaal te houden, zodat het laagdrempelig blijft en niet te bureaucratisch wordt. Je kunt tot 5000 euro krijgen en moet aan het eind een professioneel eindrapport indienen, zodat we de gemeenschap kunnen laten zien wat er is gedaan, welke lessen kunnen worden getrokken en hoe dit project in een andere buurt kan worden uitgevoerd. Bij CoForce willen we juist die projecten ondersteunen die ertoe bijdragen dat Zuidoostenaars hun energierekening kunnen verlagen.”
Er wordt samen met een energiecommissaris gekeken naar het ingediende plan. De energiecommissaris die helpt met het schrijven, budgetteren en eventueel organiseren van het plan. Mensen krijgen een stukje hulp en ondersteuning vandaar de naam CoForce (krachten bundelen). Als de ene energiecommissaris iets niet weet dan gaat hij kijken of hij informatie kan halen bij een andere energiecommissaris en andersom. CoForce is een organisatie met een netwerk van mensen met kennis en kunde maar ook met heel veel gedrevenheid die ervoor kunnen zorgen dat de energietransitie slaagt. Heb je een idee om energiekosten te verlagen, dan word je dus geholpen om je idee tot uitwerking te brengen.

Krachten bundelen
CoForce wil alle bewoners van Zuidoost attenderen om aan de slag te gaan met energiebesparing. “Waar kun je zelf een bijdrage leveren om energie te besparen en energie-armoede met elkaar te verminderen? Tot slot zou ik bewoners van Zuidoost willen oproepen en verzoeken vanuit idealisme en een stukje economisch belang om zich aan te sluiten bij CoForce; zich te verdiepen in energietransitie en zich aan te melden voor bijeenkomsten of als energiecommissaris aan te melden. Want op het moment dat alle bewoners hun krachten gaan bundelen gaat de energietransitie Zuidoost veel voordelen opleveren. Daar moeten we allemaal van profiteren”. Neem een kijkje op onze website www.coforce.nu.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK