A seat at the table!

Door: Ernestine Comvalius

Lokale ondernemersnetwerken doen mee!

Het Masterplan Zuidoost maakt veel los. Platforms fuseren met elkaar, zoals onlangs Zuidoost City is ontstaan als bundeling van de Bedrijvenvereniging VAZO. ZO! City en Zuidoost Partners. Nu is er een Coalitie ontstaan van Samenwerkende Lokale Ondernemersnetwerken Zuidoost.

Het lokale belang

“Wij, een collectief van en voor ondernemers, voortgekomen uit Zuidoost, geven een stem aan het lokale belang.” Bovenaan het manifest prijken de namen van UpriseZO, ZO ZZP! Platform, The Next Alliance en het Bijlmer Parktheater. Zij roepen lokale ondernemers op om zich aan te sluiten en organiseerden op 18 maart een grote  openbare Coalitie Meeting.  Hun ambitie is ‘a seat at the table’ wanneer het gaat over perspectief, kansen en ontwikkelmogelijkheden voor ondernemend Zuidoost. Blijkbaar resoneerde hun boodschap met de wensen van velen, want 100 belangstellenden meldden zich aan.

Waarom nu de krachten bundelen?

Paco Nuñez is sinds een jaar voorzitter van het ZO ZZP! Platform dat sinds 2017 van start is gegaan. Volgens Paco Nuñez is het nu of nooit. Er wordt al jarenlang gesproken over het bundelen van krachten en nu verandert Zuidoost in een snel tempo. Lokale ondernemers moeten nu zichtbaar zijn. Enerzijds om opdrachten binnen te kunnen halen, maar de professionalisering is ook nodig. Bundelen om kennis uit te wisselen, om van elkaar te leren hoe je opdrachten acquireert. Nuñez loopt niet meer met visitekaartjes wanneer hij naar events gaat. “Ik concentreer mij op het luisteren. Wat is de echte vraag. Dat onderzoek ik. Marketing, branding, finance, daarin kunnen wij elkaar versterken.”

Hoe wordt Zuidoost beter van deze bundeling? 

Nuñez haalt als fotograaf en content creator genoeg opdrachten binnen. “Zuidoost wordt nog te vaak in het kansarme hokje geduwd. Ik wil laten zien dat wij daadkrachtig zijn en dit stadsdeel positief op de kaart kunnen plaatsen. Het kan uitstralen naar potentiele starters en andere ondernemers die zich identificeren met mensen die op hen lijken.”

Een nieuw Zwart Beraad?

Marcel La Rose, sociaal geograaf en voormalig stadsdeel voorzitter is onlangs de voorzitter geworden van het ondernemersnetwerk van Westpoort. Hij ziet een groot verschil tussen het initiatief van de ondernemersnetwerken van Zuidoost en het Zwart Beraad, ook al ging het toen (jaren 90) eveneens om ‘a seat at the table’.  Toen betrof het een brede coalitie van ontevreden politici en  exponenten van welzijnsorganisaties die zowel de verdeling van de Europese middelen aan de kaak stelden als de representatie binnen de politiek en binnen maatschappelijke organisaties. Zij brachten terecht een schokbeweging teweeg in het stadsdeel. De beweging van ondernemersnetwerken bestaat uit verschillende disciplines, van Mode, IT, zakelijke dienstverlening tot media, cultuur en logistiek en wil erop toezien dat Zuidoost er economisch en sociaal op vooruit gaat. Zij zoeken na een jaar voorbereiding nu pas de publiciteit om met name de krachten van binnenuit de wijk te informeren en op te roepen tot samenwerken. La Rose juicht het positieve elan en het optimisme van deze coalitie toe.  “Het gaat om de vorming van lokaal kapitaal dat lokaal wordt geherinvesteerd. Ook om de negatieve effecten van de  gentrification tegen te gaan, waarbij alles mooier,  maar ook duurder en  onbereikbaarder wordt voor de locals. “

Marcel La Rose, sociaal geograaf en voormalig stadsdeel voorzitter is onlangs de voorzitter geworden van het ondernemersnetwerk van Westpoor

Niet zonder ons!

In het manifest zijn de samenwerkende lokale ondernemersnetwerken heel stellig: “Wij zijn er waar grote besluiten worden genomen die over ons gaan en waar alleen met onze bijdrage volwaardige stappen kunnen worden gezet.”

Zij hebben het stadsdeelbestuur al aan tafel gekregen en de nieuwe gebiedsorganisatie Zuidoost City. Zij willen zo snel mogelijk ook burgemeester Halsema ervan doordringen dat het Masterplan en de grootschalige ontwikkelingen, niet zonder medezeggenschap van de lokale ondernemersnetwerken, mogelijk zijn.

Op social media stromen de reacties binnen. Augusto De Campos Neto, alom bekend in Zuidoost reageert: “Geweldig. Dit is zelf de regie opeisen en verantwoordelijkheid ervoor nemen. Stuk voor stuk toppers die Zuidoost vanuit hun hart dragen en niet vanuit hun portemonnee of status.”

Op 18 maart opende de Coalitie van Samenwerkende Ondernemersnetwerken Zuidoost  haar virtuele deuren en honderd belangstellenden hebben ingelogd.  Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing bracht de felicitaties van burgemeester Halsema over die nieuwsgierig is geworden naar dit gedurfde initiatief. Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel merkte op dat deze energie van de coalitie nodig is in deze fase. Hij beseft dat het risico dat de lokale ondernemers weggedrukt worden door de nieuwe ontwikkelingen, aanwezig is.

Onder de kundige leiding van Minchenu Maduro zijn de verwachtingen en wensen van deelnemers opgehaald. “Elkaar opdrachten gunnen, elkaar versterken en elkaar toegang geven tot relevante netwerken”, waren veel gehoorde opmerkingen. Sarita Bajnath ontvouwde namens de coalitie het plan om minstens één keer per jaar een grote meeting met de achterban te organiseren en een nieuwsbrief uit te geven.  De coalitie is geen politieke groep, maar gaat zich nu al voorbereiden op de  politieke lobby met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht.

Saskia Bosnie, een van de initiatiefnemers benadrukte dat de Coalitie geen bevlieging is, maar een serieuze kracht met lange adem om de politiek en het beleid te beïnvloeden ten gunste van Amsterdam Zuidoost en daar hoort een bruisend ondernemersklimaat bij.  “Beslissen over hoe, wat, waar in ons mooie stadsdeel Zuidoost doen wij samen, constructief, aan tafel met alle betrokken partijen.“

Woordkunstenaar Valery Levant heeft de eerste bijeenkomst van de Coalitie van Ondernemersnetwerken Zuidoost op creatieve wijze gevangen in een voordracht. “Wie niet zaait, oogst niet. Doe je mee met de sprint? ”

Voor meer informatie: thenextallience.zo@gmail.com

 

 

 

 

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK