Raoul White, Swazoom: “Daar waar de bewoners zijn, zijn wij ook.”

Raoul White is manager bij Swazoom, een jeugdwelzijnsorganisatie die onlangs werd bekroond met een landelijk kwaliteitslabel. Met een heldere visie op zak en een neus voor samenwerken streeft hij ernaar om jeugdigen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. “Ik heb altijd de drive gehad om ervoor te zorgen dat het goed gaat met mensen.”

Hij bracht zijn jeugd door in Zuidoost en liet zich na zijn studie voeren naar meerdere plekken in Amsterdam. Zo was hij onder andere Manager Sociale Wijkteams voor Gemeente Amsterdam en werkte hij ook als Manager bij Welzijnsorganisatie Dock in Nieuw-West

Alhoewel hij tegenwoordig in Purmerend woont, brengt de typische Zuidoost-’warmte’ hem dagelijks terug naar het stadsdeel. “Het bruist hier. Er is een samensmelting van allerlei smaken en kruiden, er zit zout in, er zit peper in. De verschillende culturen, identiteiten en achtergronden maken dit het meeste unieke stadsdeel van Amsterdam. Iedereen kan hier een eigen manier van leven vinden.” Desondanks erkent hij dat Zuidoost kampt met een aanhoudende stigmatisering. Een imago-deuk wat de landelijke media aantrekt bij ongelukkige gevallen en juist op afstand houdt wanneer er in het stadsdeel successen worden geboekt.

Naast de achterstallige beeldvorming hebben er op het gebied van wonen en werken en de cultuurbranche wél veelbelovende ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de nieuwbouwprojecten, de verbouwing van de Johan Cruijff Arena en de komst en uitbreiding van de Ziggo Dome. Toch heeft er de afgelopen twintig jaar een belangrijke sector in de schaduw geleefd: het sociaal-maatschappelijke domein. “Er ontbrak een stelselmatige investering in het creëren van een sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Nu staan de gemeente en het stadsdeel wél op dat punt. Daar ben ik heel blij om. We hebben nu wethouders en bestuurders die inzien dat Zuidoost het verdiend om in te investeren en ik hoop ook dit zijn vruchten gaat afwerpen. We moeten afwachten of het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen ook zoveel belang ziet in het Masterplan 2020 en of daar ook de juiste middelen voor worden vrijgemaakt.”

Hart voor de zaak
Toen Raoul zich in 2018 aansloot bij Swazoom, was er sprake van een imagokwestie. De organisatiestructuur, die uit een manager en uitvoerders bestond, wankelde en dit riep vragen op. Inmiddels staat de organisatie een stuk steviger in haar schoenen: er loopt deskundig personeel rond, de afdelingen PR & Communicatie en Beleid & Kwaliteit zijn in het leven geroepen, er is een projectenafdeling waar mensen ontwikkelen en innoveren, en interdisciplinaire teams bieden ruimte voor individuele expertise.

Onlangs ontving Swazoom ook het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland voor haar onderscheidende en innovatieve aanpak. Dit hoge kwaliteitsniveau is te danken aan de intrinsieke motivatie om eigen ambities te stellen. “En ook kritisch te zijn over deze ambities en geen genoegen te nemen met een matige voldoende. We streven ernaar om het maximale te behalen. Dat gaat zorgen voor kwaliteit. Als je hart voor de zaak hebt, ben je intrinsiek gemotiveerd en daardoor stel je hogere ambities.”

Swazoom ontving het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland voor haar onderscheidende en innovatieve aanpak!

Deskundigheid
Dit streven heeft geleid naar de (door)ontwikkeling van meerdere programma’s voor de jeugd zoals het populaire Swazoom Live, een talentontwikkelingsprogramma. Jongeren worden gecoacht door professionals uit de kunst en cultuursector in hun artistieke ontwikkeling. Een ander project is MySchoolCoachzz dat VO- en MBO-leerlingen met een hoog risico op schooluitval koppelt aan een goed getrainde peercoach uit het MBO- of HBO-onderwijs om schooluitval te voorkomen. Daarnaast staat Swazoom in de startblokken om binnenkort vier jeugdcentra te beheren en te exploiteren in Gaasperdam, Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost, en Bijlmer-West. Samen met partners wordt een programmering voor de jeugd samengesteld. Ook heeft Swazoom bijgedragen aan het programma Midzomer Mokum als penvoerder en uitvoerder om jongeren te voorzien van een vakantieprogramma. “En ik ben ook trots op de samenwerking met het Jongerenservicepunt waarmee we het Mobiele Jongeren Informatie Punt hebben ontwikkeld. Hiervoor hebben we een grote GVB-bus omgebouwd tot mobiele jongerencentrum om zo naar de jongeren toe te gaan in plaats van dat ze naar ons toekomen.”

Elk project ontstaat vanuit een bepaald onderwerp die past bij de behoefte van de doelgroep. Voor Raoul zijn de medewerkers bij Swazoom dan ook een enorme aanwinst omdat zij deze projecten ontwikkelen. “Veel mensen onderschatten de deskundigheid die nodig is om met jongeren te werken. Omdat je ooit met jongeren hebt gewerkt, wil nog niet zeggen dat je jongerenwerker bent. Omdat ik een brood heb gebakken in mijn keuken zegt niet dat ik bakker ben. Maar bij Swazoom lopen er mensen rond die echt deskundig en professioneel zijn. Én gepassioneerd zijn in wat ze doen.”

Buiten de grenzen
Om de komende jaren door te blijven groeien, is een helder toekomstperspectief vanuit de gemeente en het stadsdeel nodig. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is de vraag of er een koerswijziging komt óf dat Swazoom kan doorbouwen op de weg die is ingeslagen. Daarnaast merkt de jeugdwelzijnsorganisatie ook op dat veel Zuidoostenaren actief zijn buiten het stadsdeel. “Ze belopen niet alleen de wijken en straten in Zuidoost, maar ontwikkelen zich ook in gebieden zoals Amstelveen, Driemond en Weesp. We willen ze daar ook kunnen bedienen. Waar de bewoner van Zuidoost is, daar zijn wij ook.” Om dat te kunnen bewerkstelligen heeft Swazoom al enkele stappen ondernomen. Zo werken Raoul en zijn team samen met scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen en werd er afgelopen zomer een vakantieprogrammering samengesteld in Weesp, waar veel jongeren uit Zuidoost recreëren.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is de vraag of er een koerswijziging komt óf dat Swazoom kan doorbouwen op de weg die is ingeslagen.

Bruggen bouwen
Door de kennis en expertise die Swazoom de afgelopen jaren heeft opgedaan, ziet Raoul kansen om deze bekwaamheden zoveel mogelijk in te zetten door meerdere rollen in te vullen, zoals die van coördinatie of adviseur voor het stadsdeel of de gemeente. Daarnaast kan er op strategisch niveau in de jeugdzorg ook een grote stap worden gezet. Alhoewel Swazoom de komende jaren blijft samenwerken met partners uit de nuldelijnszorg, het jeugdwelzijnswerk, kan er een slag worden geslagen door samen te spannen met de eerstelijnszorg, de jeugdhulpverlening. “Nu zijn dit aparte werelden. We moeten over de schotten gaan heenkijken en beter gaan samenwerken zodat er minder druk komt te staan op de relatief duurdere eerstelijnsvoorzieningen. En als we minder dure hulp hoeven in te zetten, houden we meer middelen over om vanuit preventie te werken. We richten ons nu op het blussen van de brand, maar we willen liever dat die brand helemaal niet ontstaat. Het doel is om te voorkomen dat kinderen traumatische ervaringen hebben en daardoor niet uitvallen in het onderwijs.”

Raoul hoopt dat er een betere verbinding komt tussen deze twee ‘lijnen’ in de zorg. Dit maakt het toegankelijker voor een bewoner om aan te kloppen voor hulp, aangezien elk jeugdcentrum dan aanspreekpunt is. Daar waar de medewerkers een bewoner niet ter plekke verder kunnen helpen, wordt er actief gekeken naar wie het vraagstuk kan behandelen omdat de lijnen intensief met elkaar communiceren. Veel uitzoekwerk en tijdsinvestering worden zo getackeld. “We brengen je daar waar je vraag hoort. Als er iemand binnenloopt die op zoek is naar schuldhulpverlening, dan kan ik diegene naar het juiste antwoord begeleiden in plaats van ‘nee’ te verkopen omdat ik niet de juiste lijn ben.”

Swazoom blijft samenwerkingen ontwikkelen met partners om de komende jaren nog meer bewoners te kunnen ondersteunen.

“Swazoom is een middel en als we samen met andere organisaties in Zuidoost tot een gezamenlijke integrale aanpak komen dan weet ik zeker dat dit een veel beter uitgangspunt biedt voor bewoners in Zuidoost die dat nodig hebben.”
Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK