Masterplan Zuidoost van bewoners en ondernemers met focus op de jeugd

Hogevecht

De alliantie van Zuidoost, bestaande uit het college van B en W, het bestuur van het stadsdeel, woningbouwcorporaties, scholen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid en andere partners maar vooral jongeren, bewoners en ondernemers van Zuidoost, hebben het masterplan Zuidoost gemaakt. Met het speciaal ontworpen platform en de digitale campagne ‘ZO = Zuidoost’ (spreek uit: zó is Zuidoost) geven inwoners zelf vorm aan wat er de komende jaren gaat gebeuren. Er is dit en komend jaar vanuit de gemeente Amsterdam 3,75 miljoen euro beschikbaar voor deze omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie. Partners, zoals woningcorporatie Rochdale, stichting Zonova met 20 basisscholen, Randstad, de Johan Cruijff Arena, jeugdhulp en de politie, dragen ook geld en menskracht bij.

Het doel van het masterplan is een veilig, dynamisch, divers, sterk en zelfbewust Zuidoost waar het fijn is om te wonen en werken. Zelfs in coronatijd is het plan samengesteld mét bewoners in talkshows, zoomsessies, met bijeenkomsten op afstand, door chats en tijdens wandelingen. Mensen willen graag weten wat zij ervoor terugkrijgen, ze zijn uit op concrete oplossingen voor hun problemen en praktische verbeteringen in hun buurten. De alliantie luistert naar hen.

De aanpak kan ook alleen slagen met inbreng van bewoners, vandaar het digitale platform en de ontmoetingen. Niet iedereen in Zuidoost heeft goede ervaringen met de overheid. Het afgelopen jaar zijn al veel digitale sessies en gesprekken gevoerd over het leven in Zuidoost en het masterplan, zodat het vertrouwen in de overheid kan groeien.

Daarnaast is het de bedoeling om met dit plan op om gelijk te investeren. De gemeente gaat nadrukkelijk meer investeren in Zuidoost (en straks ook in Nieuw West en binnenstad) dan in andere gebieden van de stad, met geld, middelen en menskracht.

De focus in het plan ligt op jongeren van min 9 maanden tot 31 jaar, die dezelfde kansen en mogelijkheden moeten hebben om zich te ontwikkelen, veilig op te groeien en een goede baan te vinden als andere jongeren in Amsterdam en Nederland. Uit het plan spreekt een sterke eigen identiteit en regelrechte trots op Zuidoost als economische en creatieve toplocatie, vanwege de diversiteit, levenskracht en dynamiek die er is, de vele jonge werknemers en de uitstekende digitale, OV- en snelwegverbindingen.

Extra woningen, werk, veiligheid, hulp aan jeugd

In het plan is een aantal ambities geformuleerd. Zo komen er in Zuidoost duizenden woningen bij: in 2040 is het aantal woningen verdubbeld inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parken, scholen en gezondheidscentra. Woonfraude wordt gerichter en harder aangepakt. Er komen extra investeringen in leefbaarheid in kwetsbare gebieden en er komt meer huisvesting voor jongeren.

Bewoners hebben soms zorgen om de veiligheid en de leefbaarheid van hun buurten. Problemen die om aandacht vragen zijn: weinig perspectief voor jeugd en jongeren, vaak in combinatie met armoede, schulden, een slechte gezondheid en een werkloosheid die van generatie op generatie overgaat. Corona maakt deze zorgen groter.

De nieuwe WijkActieTeams Veiligheid moeten zorgen voor meer veiligheid op de plekken in de buurten waar die het meest onder druk staan, meest urgent is dat in Venserpolder, G-buurt Noord en Holendrecht. Ook komt er een gerichte aanpak van hotspots waar veel overlast en (ondermijnende) criminaliteit is. Maar ook komt er één samenhangende aanpak voor jeugd, onderwijs en opleidingen. Bewoners willen meer aandacht voor taalachterstand en laaggeletterdheid, voor een goede overgang van een de basisschool naar het voortgezet onderwijs en voor het lerarentekort. Er komen kleinere klassen en daardoor meer aandacht voor de leerlingen. Ook komt er betere aansluiting op kansrijke onderdelen van de arbeidsmarkt. Er komen meer jongerencentra en sportvoorzieningen in de wijk en bij de school. Voor oudere jongeren komt er een loket voor slimme omscholing, in samenwerking met werkgevers. Bedrijven in Zuidoost werken samen met de gemeente en opleiders om nog meer jongeren aan goed werk te helpen.

Op het vlak van cultuur worden de komende jaren kunst en cultuurinitiatieven gestimuleerd gericht op bewoners, op kleine podia die nieuwe makers en jonge talenten ruimte bieden, op plekken om te experimenteren en op kunst in de openbare ruimte.

Meer info: ZOISZUIDOOST

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK