Hart voor de K-buurt kan door, pilot verlengd

Woensdagavond maakte bestuurder van Zuidoost Dirk de Jager  bekend dat er voor de periode van begin 2021 tot de zomer van 2022 een bedrag van 120.000 euro beschikbaar wordt gesteld. De pilot die ‘democratisering’ aanging door met  een buurtplatform in de K-buurt te experimenteren is hiermee verlengd.

Bewonerscollectief Hart voor de K-buurt is uiteraard heel blij met deze  uitkomst.  De afgelopen tijd moesten projecten, zoals de oppasmoeders van Kraaiennest, tijdelijk stilgelegd worden vanwege gebrek aan financiering. Het bestuur verbindt wel twee voorwaarden aan de subsidie:  vanaf deze zomer zal in Zuidoost begonnen worden in alle buurten met buurtbudgetten.  Hart voor de K-buurt wordt gevraagd kennis en ervaring delen met andere buurten waar bewoners zichzelf organiseren via een buurtplatform-van-onderop. Als tweede voorwaarde is gesteld dat zowel de stadsdeel als Hart voor de K-buurt gaat werken aan verbetering van de onderlinge relatie.  De afgelopen periode was de samenwerking met het stadsdeel soms stroef.

Hart voor de K-buurt vind het  belangrijk te benadrukken dat ze zich  realiseren dat de gevoerde struggle om meer gaat dan Hart  voor de K-buurt alleen. Iedere buurt verdient dit. In iedere buurt is immers wel (latent) een netwerk van samenwerkende actieve bewoners , met misschien minder profiel, media-aandacht en netwerk als Hart voor de K-buurt, maar zeker net zo waardevol voor mens, buurt en stad. Reden voor Hart voor de K-buurt om vanaf dag 1 dat er eind vorig jaar een subsidiegat dreigde aan te komen, bezig te zijn geweest dit alles naar een hoger niveau te tillen en te proberen niet alleen voor zichzelf bezig te gaan maar om  structurele ondersteuning  voor de hele stad geregeld te krijgen via een zogenaamd nieuw buurtrecht, het buurtplatform recht. Dit is een traject dat loopt. Hart voor de K-buurt doet dit samen met een brede  coalitie van buurtplatformen in de stad, waaronder een netwerk van buurtplatformen-van-onderop in Zuidoost.

De Jager begreep dat de wens bestaat voor een structurele subsidie. Gesprekken hierover zullen volgens hem ook onderdeel moeten zijn  van de nieuwe coalitievorming (na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022).  ‘Misschien is Hart voor de K-buurt een beetje slachtoffer geworden van de wet op de remmende voorsprong’, aldus De Jager. Hart voor de K-buurt was en is immers een pionier op het gebied van buurtbudgetten en buurtorganisatie van onderop.

Hart voor de K-buurt wil iedereen die de afgelopen tijd met woord en daad heeft gesteund hartelijk bedanken. Met name ook de gekozen volksvertegenwoordigers, leden van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad die zich hebben ingespannen voor continuïteit van financiering en voorkoming van afbraak wat met veel maatschappelijk geld (en energie van bewoners)  werd opgebouwd. En uiteraard het college van B&W en het Dagelijks Bestuur van Zuidoost wat dit mogelijk maakt.

De uitgestelde Grote Bewonersbijeenkomst ‘Buurtberaad’, die op 21 april gehouden zou worden, wordt de komende tijd gepland met een nieuwe datum.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK