Dirk de Jager: “De nieuwe buurtbudgettenregeling zorgt voor een gelijkwaardige samenwerking.”

Het liefst doen de bewoners in Zuidoost het zelf. Daarom introduceert de lokale overheid een op maat gemaakte buurtbudgettenregeling dat Zuidoost onderscheidt van andere stadsdelen. Meer autonomie voor de buurt, meer vertrouwen vanuit de overheid. Een gevolg van de jarenlange zelforganiserende cultuur in dit stadsdeel. Dagelijks bestuurder Dirk de Jager: “We gaan het samen doen op basis van vertrouwen.”

Drie ton. Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost en Gaasperdam-Driemond krijgen elk drie ton ter beschikking. Met het budget kunnen bewoners een zelforganiserend platform opzetten en onderhouden om hun buurt verder te ontwikkelen. Zuidoost is het eerste en enige stadsdeel dat haar buurtbudgetten op deze manier gaat inzetten. Een democratisch besluit in samenwerking met de bewoners. Tijdens een vooronderzoek kregen Zuidoostenaren verschillende modellen voorgelegd met elk een eigen aanpak om de buurtbudgettenregeling vorm te geven. Uit de resultaten bleek dat bewoners in dit stadsdeel graag het heft in eigen handen nemen om hun buurt te ontwikkelen.

Een succesvol voorbeeld is bewonerscollectief Hart voor de K-buurt dat twee jaar geleden begon als pilot. “Dit platform brengt allerlei mensen uit de buurt samen. Zoals de Surinaamse gemeenschap, mensen van de moskee en de Ghanese kerken. Ook de LGBT+-gemeenschap en de yuppen komen in beweging. Ieder heeft een eigen identiteit, maar men vindt elkaar om samen de buurt te verbeteren. Dat vind ik een toegevoegde waarde en heel bijzonder.” Mede dankzij de bijdrage van Hart voor de K-buurt aan het zelforganiserende karakter van Zuidoost wil de gemeente daarom investeren in de komst van meerdere soortgelijke buurtplatforms.

Op gelijke voet
Bewoners die een aanvraag willen doen, kunnen vier voorwaarden verwachten. Het (toekomstige) buurtplatform moet draagvlak en voldoende organisatorische kracht hebben. Daarnaast is het opzetten van een rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging, van belang.  De buurtbeweging beschikt over een transparante boekhouding en ontwikkelt plannen die aansluiten bij de opgaven in Zuidoost om buurten te versterken. “Dit werkt alleen als we elkaar vertrouwen. Het beschikbare budget is niet vrijblijvend en het is belangrijk dat er wel wat wordt opgeleverd. We zien graag dat bewoners samenwerken met de gemeente, scholen, woningcorporaties of andere organisaties om dit voor elkaar te krijgen.”

Niet alle buurten zijn even groot. Daarom gaan Stadsdeel Zuidoost en de bewoners eerst in gesprek over de verdeling van de budgetten over de verschillende buurten. Dit past in het plaatje van de gelijkwaardige samenwerking die de lokale overheid voor ogen heeft. Dit thema wordt ook aangestipt in het Masterplan Zuidoost dat de komende twintig jaar dit stadsdeel moet transformeren tot een bruisende, leefbare en veilige plek. “Die gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat we samen tot betere projecten kunnen komen.”

Samen leren
Deze nieuwe aanpak komt niet zonder risico’s. Nieuwe samenwerkingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo wordt de samenwerking tussen overheid en bewoners op de proef gesteld omdat zelforganisatie vraagt om minder regie vanuit de overheid. “Dit betekent een stukje loslaten voor de gemeente. Dit willen we doen omdat we echt vertrouwen hebben in de bewoners van Zuidoost. Daarnaast moeten we niet te angstig zijn om risico’s te nemen. Er kan altijd iets mis gaan. Het belangrijkste is dat we hiervan leren en samen blijven doorgaan. De beste uitkomst is als mensen zich door deze nieuwe regeling beter kunnen ontwikkelen door zich actief in te zetten en talenten of vaardigheden ontwikkelen waarvan ze niet wisten dat ze die hadden.”

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK