Boerderij Langerlust krijgt zorgfunctie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voormalige boerderij Langerlust aangewezen als locatie voor maatschappelijke 24-uursopvang. Dit voorziet in de dringende behoefte aan een locatie in een rustige omgeving voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en een beperkte zelfredzaamheid.

In de voormalige boerderij Langerlust in stadsdeel Zuidoost is hiervoor uiteindelijk een geschikte locatie gevonden. Deze voormalige boerderij staat leeg sinds het faillissement van sociale horecaonderneming The Colour Kitchen in juni 2019. Na uitvoerig onderzoek in de afgelopen drie jaar blijkt dat op korte termijn in Amsterdam alleen de Provincialeweg 24 voor deze functie geschikt te maken is.

Lange procedure

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak en een planning. Hieronder valt ook het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit is een lange procedure want er is sprake van afwijking van het huidige bestemmingsplan. Welke procedures gevolgd worden is onderwerp van onderzoek. Totdat de omgevingsvergunning verleend is en de aanbesteding rond is wordt nog actief gezocht naar een mogelijk geschikte andere locatie.

Groot onderhoud

Aan het pand Langerlust vinden al enige tijd werkzaamheden plaats in het kader van reparaties en groot onderhoud. Dit zijn geen werkzaamheden in het kader van de mogelijke toekomstige zorgfunctie.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK