BIJLMER PIONIERS: Hans Mooren

In Bijlmer Pioniers leest u de verhalen van de mensen die zich op een bijzondere wijze, in de Bijlmergeschiedenis, hebben ingezet voor de gemeenschap en de opbouw van dit stadsdeel.

In Bijlmer Pioniers leest u de verhalen van de mensen die zich op een bijzondere wijze, in de Bijlmergeschiedenis, hebben ingezet voor de gemeenschap en de opbouw van dit stadsdeel.

Door Drs. MA, Graziëlla Hunsel Rivero

 BIJLMER PIONIERS: Hans Mooren – Vroeger was er meer mogelijk dan tegenwoordig

[1980 – heden]

Hans Mooren had vrienden wonen in de Bijlmer en raakte daardoor, samen met zijn vrouw Coby, geënthousiasmeerd om in 1980 hun woning in Buitenveldert te verlaten en een nieuw avontuur aan te gaan in het, toen nog, jongste deel van Amsterdam. 41 jaar later is Hans, door al zijn werkzaamheden, niet meer weg te denken uit dit stadsdeel. Hij heeft 20 jaar als fotograaf voor de Echo gewerkt, startte de rondleiding door met name de Bijlmer, bedacht de Bijlmerbios en de fietslessen voor vrouwen in Zuidoost. Hij is ook lid van het 4 en 5 mei comité Zuidoost en is hij de drijvende kracht achter de website en Facebookpagina Ilovezuidoost.nl.

VAKBONDSMAN

“Op mijn vijftiende begon ik met werken en ben sinds die tijd ook actief binnen de vakbond. In Zuidoost ben ik in Gaasperdam begonnen bij het wijkopbouworgaan en via die weg bij Groenlinks terechtgekomen. Ik heb toen tien jaar als politicus in de stadsdeelraad gezeten voor deze partij. Na die lange periode vond ik dat het tijd was om plaats te maken voor de nieuwe generaties. Op dit moment zet ik me nog steeds in voor het internationaal vakbondswerk. Voor de ontwikkeling van ieder mens vind ik het belangrijk dat men zich inzet voor een ander.”

INVESTEER IN MENSEN

“Er was een periode in de geschiedenis van Zuidoost dat het vooral ging over de verandering die de Bijlmer zou moeten ondergaan. Kort gezegd sloop of geen sloop. Vanuit Groenlinks en samen met anderen hebben wij ons lange tijd verzet tegen de sloopplannen, omdat er voor dat geld, als dat in de mensen zou worden geïnvesteerd, er misschien wel het zelfde of een beter resultaat zou worden bereikt. Helaas is dat ons niet gelukt. Ik denk dat er in de huidige tijd veel meer nagedacht zou worden over alternatieven dan grootschalige sloop. Ook was er, naar mijn mening, meer mogelijk dan nu. Er was een bepaald soort activisme in de wijk dat, bijvoorbeeld, tot uiting kwam in het festival “Blij met de Bijlmer, georganiseerd door Henno Eggenkamp, of de lokale omroep. Het kon allemaal makkelijk!

ONWETENDHEID

“Wat me tot op heden blijft verbazen, is hoe mensen ook nu nog zo weinig weten over de Bijlmer. Ik merk dat tijdens de rondleidingen die ik nu zo’n 20 jaar organiseer. Daarmee weten ze eigenlijk ook erg weinig over alle verschillende ‘culturen’ die er in ons stadsdeel en in de stad leven. Het lijkt soms alsof mensen de afgelopen jaren onder een steen hebben geleefd. Toen Anton de Kom nog niet in de canon stond, vroeg ik mensen altijd bij het beeld van de Kom wie deze man was. Zeker bij goed opgeleide universitaire mensen kleedde ik het zo aan dat zij met hun goede opleiding dat toch zeker wel zouden moeten weten. Helaas bijna niemand kon daar een antwoord op geven. Terwijl het leven en de dood van Anton de Kom toch zo met ons gezamenlijke verleden is verbonden.”

MAGISCHE FORMULE

“De formule is, volgens mij, dat voor een deel dat er niemand een meerderheid is in ons stadsdeel en dat Zuidoost in de huidige vorm pas 52 jaar bestaat.
Men leeft uit noodzaak ook samen om het zo maar even te zeggen. Ik denk ook dat er meer en meer onverschilligheid is ten opzichte van de ander en daardoor vraag ik me wel eens af of er wel sprake is van oprechte interesse in de ander.”

De vorige Bijlmer Pionier, Palmira Barends, stelt je de volgende vraag: 

Hoe kunnen de verschillende culturen uit Zuidoost, in deze coronatijd, elkaar toch leren kennen?

“Niet alleen tijdens de coronatijd, maar altijd zoals ik eerder al zei, misschien is er wel een grotere onverschilligheid ten opzichte van elkaar dan we idealiter willen weten. Het ideaal is natuurlijk dat we alles met iedereen delen. Toch is er sprake van segregatie binnen groepen, culturen, kerken, die er al traditioneel bestaat. Dit geldt zowel voor de witte bewoners als de niet witte bewoners. Je verhoudt je toch meer tot je eigen groep, klasse dan tot de ander. Om die ander echt te willen leren kennen, zal je moeite moeten doen. Stap eens over een drempel heen. Bekend maakt bemind. Ik probeer sinds ik hier woon die drempels te slechten door mijn activiteiten.”

WAT IS JOUW VRAAG AAN DE VOLGENDE PIONIER?

“Zal Bijlmer-West straks onderdeel worden van de ‘oude Bijlmer’?”

Hans Mooren – Vroeger was er meer mogelijk dan tegenwoordig(foto: Auke van der Hoek)
Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK