Auteur: SBDD

Maureen Hubbard en Leila Azzam krijgen Nieuw Amsterdam Prijs

Maureen Hubbard en Leila Azzam van Stichting Carabic in Zuidoost hebben tijdens de jaaropening van Pakhuis de Zwijger de Nieuw Amsterdam Prijs gekregen. Zij helpen vanuit Stichting Carabic ruim 1.000 kwetsbare bewoners in Zuidoost(nog eens 300 op een wachtlijst): van gezinnen en eenzame ouderen, tot bewoners in de schuldhulp en ongedocumenteerde mensen zonder werk. 

Door de coronacrisis komen daar iedere dag nieuwe mensen bij en levert de stichting momenteel voedselpakketten, maar ook kleding, computers, knuffels en speelgoed aan degenen die dat hard nodig hebben.

Kernfocus

Stichting Carabic bestaat als stichting sinds juni 2015, maar is al sinds 2013 actief in de wijk. Kernfocus van de stichting is het initiëren, faciliteren, verbinden, versterken, inspireren en uitvoeren van activiteiten gericht op de maatschappelijke zelfredzaamheid, integratie en participatie in de breedste zin van het woord, van vooral kwetsbare Caribische en Moslim vrouwen en kinderen in Zuidoost en daarbuiten.

De kracht van Carabic is het eerlijke, integere en open karakter van de stichting. Dat wekt vertrouwen bij zowel ouders, kinderen als instanties. Carabic heeft hart voor de wijk, weet wat er speelt en velen voelen zich gehoord en ervaren Carabic als een luisterend oor.

Eigen initiatief

Stichting Carabic voert verschillende projecten uit. Deze opdrachten doet ze uit eigen initiatief en in opdracht van derden, zoals de gemeente of instellingen. In de loop der jaren heeft de stichting heel wat projecten uitgevoerd, allemaal als doel om mensen te verbinden.

Maureen Hubbard en Leila Azzam ontvangen meer dan terecht de prijs!

Hart voor de Kbuurt voorbeeld inclusieve burgermacht

Movisie heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan  en heeft een rapport geschreven over inclusieve participatie en burgerkracht met Hart voor de Kbuurt als voorbeeld. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Het instituut heeft concludeert: ‘’Versterken inclusieve burgermacht, de werkwijze en context van Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost als goed voorbeeld’’.

Binnen de overheid staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Steeds wordt de hulp ingeroepen van inwoners om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zij kunnen zo aangeven wat de behoeften zijn en nadenken over eventuele oplossingen. Wat er met de inbreng van inwoners wordt gedaan is vaak onduidelijk. Uit onderzoek blijkt dat inwoners geen daadwerkelijke invloed en beslismacht ervaren. Het buurtplatform Hart voor de K-buurt (HvdK) in Amsterdam Zuidoost is een goed voorbeeld van hoe inwoners de overheid proberen te verleiden naar meer inclusieve participatie en burgerkracht

Kwetsbare inwoners

De overheid worstelt ook met het betrekken van de kwetsbare inwoners die onevenredig niet mee doen. Ze gaat daarbij met experimenten vaak over de hoofden van de georganiseerde bewoner heen. Inclusieve burgermacht is het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van inwoners in een kwetsbare positie krijgt bij inclusieve burgermacht expliciet de aandacht. Bestaande groepen inwoners worden benut en hebben eigenaarschap over het realiseren van hun buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met hen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis, Hoewel inclusie geen specifiek doel is van Hart voor de K-buurt, is dit wel onderdeel van hun werkwijze ‘’een stem geven aan hen die je te weinig hoort of ziet’’ en daarmee resultaat. Hart voor de K-buurt leert ons de kracht van dienend leiderschap.

Top-down

Uit het actie-onderzoek blijkt dat gemeenteambtenaren en sociaal professionals in Zuidoost het soms lastig vinden om de benodigde ruimte aan  inwoners te geven. Nog lastiger is als actieve inwoners afhaken als gevolg van deze weerstand. Burgercollectieven hebben een eigen motivatie, stimulans en dynamiek die uniek zijn. Zorg dat je hierop aansluit en niet de-motiveert met goed bedoelde top-down kaders en eisen. Volg in plaats van inkaderen. Stel geen nieuwe bewonersgroepen zelf op, maar benut de bestaande netwerken; Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis.

Ten slotte wordt er veel top-down geëxperimenteerd met participatievormen. Kwetsbare inwoners worden vaak niet geactiveerd. En de reeds aanwezige georganiseerde inwoners worden door deze experimenten ontkracht. Georganiseerde inwoners beschikken over organisatiekracht en buurtkennis.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK